BILLBOARDS, POLITIEK, EN EEN "ACT OF GOD"

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: South Atlantic - Deel 1

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek de staten Florida, South Carolina en North Carolina. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 200 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Een "Act of God"

In het Amerikaans bestaat er een opmerkelijke notie: een "Act of God". Dit is een legale term die omstandigheden omschrijft die buiten de menselijke controle vallen, zoals plotse wervelstormen, overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen, voor dewelke dus niemand kan aansprakelijk gesteld worden. In het Nederlands wordt hiervoor doorgaans de definitie "geval van overmacht" gebruikt, en in het Frans "cas de force majeure".

Zulke "Acts of God" zijn uiteraard belangrijk omwille van de ravage en de schade die ze aanrichten, maar tevens omdat contracten ze vaak vermelden als reden voor vertraging of zelfs het niet voldoen aan een verplichting of om een bouwproject af te werken. Veel verzekeringsmaatschappijen sluiten elke vergoeding uit voor schade die veroorzaakt wordt door "daden van God", wat doorgaans de enige gelegenheid is dat deze maatschappij een godsdienstig tintje ontwikkelt...

Soms ontstaan er belangrijke geschillen over de vraag of een zware storm of een andere natuurramp wel een daad van God was, en derhalve dient vrijgesteld te worden van elke eis to schadevergoeding, dan wel een natuurlijke gebeurtenis die wel degelijk kon voorzien worden. Enkel God kan hierop het antwoord weten...

Een "Act van de Media"

De veel geroemde Amerikaanse persvrijheid is misschien niet altijd zó denderend, vooral dan wanneer buitenlandse politieke gebeurtenissen, hoge federale omes en nationale belangen in het spel zijn. Nochtans komt men in plaatselijke kranten regelmatig artikelen tegen, waarbij nu niet bepaald een blad voor de mond wordt genomen, en betrokkenen bij naam en toenaam worden vernoemd!

Zo las men in de Orlando Sentinel van 14 maart 2005 een editoriaal artikel over de gebruiken en misbruiken van de Floridiaanse staatsadministratie. Er werd met evenveel woorden gesteld dat Jose Abreu, de Secretary of the Florida Department of Transportation, zo ongeveer onze minister van verkeerswezen, onder één hoedje speelde met belangrijke bedrijven, die zowat alle Floridiaanse Billboards uitbaten.

Billboards zijn de enorme publiciteitspanelen, die langs zowat iedere voorname weg staan opgesteld, en die luidkeels, zoniet schreeuwerig de aandacht van de automobilist vestigen op wat dan ook. Publiciteit hierop maken kost weliswaar telkens een klein fortuin, maar zoniet gaan de concurrenten met de klant lopen... En vergeet niet dat multimiljardair Ted Turner zijn ongelooflijke loopbaan begon als uitbater van billboards!

billboard 1Maar kom, terug naar Florida. In deze staat staan er maar liefst 14.200 billboards opgesteld! Naast de op zichzelf reeds aantrekkelijke commerciële investering, kunnen Billboards in verkiezingstijd ook worden "ingezet" voor "bevriende" politiekers, waardoor de invloed van de grotere billboard bedrijven het financiële overstijgt, en het politieke wordt gecombineerd met het praktische...

Daardoor ontstond een ware wildgroei en werden er gedurende jaren zonder enige rem overal waar maar enigszins mogelijk billboards neergepoot. Uiteindelijk werd de situatie dermate grof, dat Jan Publiek reageerde met een vraag tot regulatie van de bouw ervan.

Dat leidde na jarenlange discussies tot federale en nationale wetten en beperkingen, waaraan de grote maatschappijen natuurlijk ferm hun laars veegden. Ze werden hierin uitstekend bijgestaan door "bevriende" politiekers, die eventuele sancties grondig dwarsboomden...

Zo staan er in Florida 262 volledig illegale billboards. Deze zouden eigenlijk moeten afgebroken worden, maar niemand in de administratie wil deze gevaarlijke weg (gevaarlijk dan voor de eigen politieke carrière...) inslaan.

Een "Act van de Politiek"

Aangezien er door de jaren heen niets aan deze ongezonde situatie veranderde en Jan Publiek ongeduldig begon te worden, kwamen de wetgevende politiekelingen op een lumineus idee om zowel de kool als de geit te sparen, en terzelfder tijd het publiek te verblinden met een mooie, maar nietszeggende verpakking. Ze broedden ze het volgende spitsvondige legale ei uit...

Indien onwettig geplaatste billboards voor méér dan 50% zouden vernietigd worden door een "Act of God" mochten ze niet herbouwd worden, maar integendeel moesten ze dan volledig afgebroken worden.

Deze nieuwe wet maakte op slag iedereen gelukkig, de politiekers, de billboard-bedrijven, de kiezers, de media en speciaal Jan Publiek, want hoe kan men anders dan in God vertrouwen? En meteen bleven alle illegale billboards gewoon staan... Gewoon geniaal!

Een "Act of God"

Maaaaarre... In 2004 vernietigden 4 opeenvolgende orkanen een groot deel van de billboards, waaronder wettige en "minder" wettige. Als dit geen "act of God" was!... Maar alhoewel HIJ hiermee ferm in de (financiële) wielen reed van de billboard-industrie, waren op een ik-en-een-gij alle billboards weer vernieuwd, ook de illegale!

Een "Act van Secretary Abreu"...

Minister Abreu onderhandelde overeenkomsten met de drie grootste billboard-bedrijven over het herbouwen van hun panelen. De uiteindelijke overeenkomst was wel al lang achterhaald door de realiteit, aangezien de blijkbaar goed ingelichte bedrijven reeds lang stappen hadden ondernomen om alles te herbouwen.

Zulk onbelangrijk detail was de minister echter geen zorg, en een mooie "regularisatie" ziet er steeds goed uit in de pers. Om de schijn te redden werden er 86 van de 262 onwettelijke panelen verwijderd, maar de rest bleef staan of werd vernieuwd, en kreeg er bovendien een officiële goedkeuring bij.

billboard 2Maar de kleinere billboard-bedrijven vielen tijdens deze onderhandelingen volledig uit de boot. Ze protesteerden tegen de willekeurige beslissingen van de minister, maar toen dit geen aarde aan de dijk bracht werd het voorval "per ongeluk" gelekt naar de pers. De daaropvolgende interesse van de media werd een beetje gênant voor de regering van gouverneur Jeb Bush, die van uitgerekend dezelfde billboard-bonzen in de afgelopen jaren zeer veel campagne-bijdragen had gekregen.

Een woordvoerder van het ministerie stamelde het armzalige excuus dat de administratie geen geld van de belastingbetaler wilde weggooien aan processen, indien hun billboard-vrienden hen zouden aanklagen. Nochtans werden in het verleden een paar dozijn onwettig geplaatste billboards van kleinere bedrijven door brand vernietigd, en toen werd de wet in al zijn gestrengheid toegepast, en klaagde de staat Florida bovendien zonder aarzelen de eigenaars aan. En won met gemak...

Maar het verhaal wordt nog beter. Zodra de orkanen voorbij waren, trokken leden van het Floridiaanse ministerie van verkeerswezen naar Washington om er voor hun billboard-vrienden een uitzondering te vragen op de federale wet. Ongelukkiglijk vingen ze daar bot, zodat ze het probleem in de staat zelf moesten oplossen.

Eén vlammend bericht in de pers, geen enkele reactie in de machtsgroep, en tenslotte de status quo van een ongezonde situatie. Maar dat liedje kennen we!

~ ~ ~ ~