THE ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE

~ ~ ~ ~

Een nieuwe Canadese politie

Rond 1860 kocht het nieuwe Dominion of Canada het enorme grondgebied van Rupert’s Land van de Hudson’s Bay Company. Om een herhaling van de bloedige Amerikaanse confrontaties met de Indianen te voorkomen, wenste de Canadese regering in Ottawa van bij het begin de wet te laten vertegenwoordigen in het nieuwe grondgebied, zelfs vooraleer er nieuwe kolonisten werden toegelaten.

Eerste minister Sir John A. McDonald zocht in Groot-Brittannië naar de juiste structuur. In 1869 koos hij de Royal Irish Constabulary als model voor een centrale paramilitaire politie. Zelfs nog vóór de nieuwe organisatie gereed was, diende zich een eerste oproer aan.

De Red River kolonie, het meest bevolkte deel van Rupert's Land, verzette zich tegen de overgang naar het Canadese bewind en kwam in opstand. Nadien werd dit gedeelte de provincie Manitoba, die zelf wenste in te staan voor de handhaving van de wet binnen haar grenzen.

De rest van Rupert’s Land, nu de Northwest Territories genoemd, had echter nog steeds een politiemacht nodig. Dit werd duidelijk toen in 1873 twintig tot dertig Indianen van de Assiniboine natie werden vermoord door Amerikaanse jagers in de Cypress Hills. Dit kreeg een enorme weerklank bij het Canadese volk, en de politiekers in Ottawa schoten meteen in actie. Het parlement stemde de nodige wetten, en in 1874 telde de nieuw opgerichte Northwest Mounted Police reeds 300 rekruten!

De Northwest Mounted Police

Tijdens de zomer van dat zelfde jaar reed de nieuwe krijgsmacht, gekleed in knalrode uniformen, van Manitoba naar het huidige Alberta. Daar hadden Amerikanen uit Montana namelijk een handelspost opgezet, en verkochten ze illegaal whisky aan de Indianen, in ruil voor buffelhuiden.

Na drie maanden van ontberingen en slecht weer slaagden ze er bij hun aankomst nochtans zeer snel in om de handelaars te arresteren, wat hen meteen uitstekende relaties bezorgde met de hoofdman van de Indiaanse Blackfoot, Chief Crowfoot. Dit indrukwekkende wapenfeit lag aan de basis van een groeiend wederzijds respect tussen de Mounties en de Indianen.

Vanaf 1875 bouwden de Mounties een netwerk van posten uit in het huidige Saskatchewan en Alberta, met de forten Macleod, Calgary en Walsh. Dit netwerk werd verder uitgebouwd doorheen alle gebieden, en de illegale whisky-handel kwam hiermee snel onder controle.

De Mounties bemiddelden conflicten tussen kolonisten en Indianen, en begeleidden deze laatste bij de onderhandelingen van verdragen met de Canadese regering. In 1877 ondertekenden de meeste stammen deze verdragen, wat nieuwe gebieden opleverde voor kolonisatie.

Royal Canadian Mounted Police 1 Royal Canadian Mounted Police 2

De Métis

In 1882 groeide de onrust bij de Métis, nakomelingen van Indianen en Europeanen, meestal Fransen. Deze werden namelijk zwaar getroffen door het verdwijnen van de bizons en verschillende mislukte oogsten door droogte, zodat hongersnood uitbrak.

De regering in Ottawa verroerde echter geen vin, en in 1885 brak de Northwest Rebellion uit, geleid door Louis Riel en Gabriel Dumont van de Métis gemeenschap. Op 26 Maart 1885 versloegen de Métis een Mountie detachement in the Battle of Duck Lake, maar al snel werden nieuwe troepen aangevoerd vanuit het oosten, die de opstand verpletterden.

*** Lees meer over Louis Riel ***

Deze hele episode had echter politiek een zeer onfris geurtje, en tot op heden blijft ze nog steeds zeer controversieel. Wel opmerkelijk is dat de Métis weinig medewerking kregen van andere Indiaanse stammen, wat een bewijs is van de uitstekende relaties van de Mounties met de Indianen.

The Mounties : To be or not to be ?

Eigenlijk waren de Mounties voorbestemd om te verdwijnen, zo gauw de volledige kolonisatie had plaats gevonden. De Liberale Partij won in 1896 trouwens de federale verkiezingen met de belofte dat de Mounties zouden ontbonden worden, wat geld zou vrijmaken voor andere zaken.

Maar de regering in Ottawa ontdekte al snel dat de Mounties zeer populair waren in het Westen, en nieuwe spanningen tussen Indianen en kolonisten dienden zich aan. In hetzelfde jaar werd er goud ontdekt in het Klondike gebied, die een jaar later een heuse Goldrush uitlokte! Een detachement van de Mounties, dat uitgroeide tot 250 man, slaagde er in om een potentieel chaotische situatie, zoals voordien in de U.S. was ontstaan, volslagen ordelijk en wettig te laten verlopen.

In 1905 werden Saskatchewan en Alberta uitgeroepen tot provincies, en ze vroegen de North-West Mounted Police om als provinciale politie te willen optreden. Daarenboven breidden de Mounties hun werkterrein uit tot in het Hoge Noorden, en ze bouwden in 1903 Fort McPherson, net boven de Arctische Cirkel. Ze bouwden tevens nog een fort op de Westelijke oever van de Hudson's Bay.

Royal Canadian Mounted Police 3 Royal Canadian Mounted Police 4

The Royal Northwest Mounted Police

Gedurende Wereldoorlog I (1914-1918) nam de (nu koninklijke...) Royal North-West Mounted Police allerhande nieuwe taken op zich, waaronder een inlichtingendienst en de zorg voor de nationale veiligheid.

In 1917 werd de rol van de RCMP echter onderbroken, toen Alberta en Saskatchewan naar Amerikaans model eveneens de drooglegging of de "Prohibition laws" stemden. De toenmalige Commissioner A. Bowen Perry verklaarde dat dergelijke wetten niet uitvoerbaar waren, en hief zijn politie-contracten met deze twee provincies op. De Mounties dienden hierop vele agenten te ontslaan, en bovendien namen veel andere agenten dienst in het leger.

Na de oorlog werd Newton W. Rowell, een federale minister, uitgestuurd naar West Canada om de toekomst van de Mounties te onderzoeken. Hun lot hing aan een zijden draadje; ofwel werden ze volledig ontbonden, ofwel werden ze omgevormd tot een nationale politiemacht.

The Royal Canadian Mounted Police

Het resultaat werd uiteindelijk eerder toevallig in hun voordeel beslecht. In het Westen brak sociale onrust uit bij de algemene staking van Winnipeg in 1919. De federale regering vreesde een verdere uitbreiding van de rellen, en op-een-ik-en-een-gij werden in 1920 de Mounties samengesmolten met de Dominion Police, die sinds 1868 de federale wetten had gehandhaafd in centraal en oost-Canada. Het resultaat werd de Royal Canadian Mounted Police.

In de jaren 1920 waren ze zeer actief tegen subversie en drugs. Ze breidden hun aanwezigheid in het noorden verder uit met een schip in de Arctische Eilanden, en ze verrichtten echt pionierswerk door expedities met hondensleden in de Oostelijke Noordpool. Nieuwe criminele onderzoekingsmethodes werden ingevoerd, en zes provincies contracteerden voor hun diensten. Twee andere provincies sloten zich daarbij aan in 1950.

Wereldoorlog II (1940-1945) bracht nieuwe verantwoordelijkheden voor de Mounties in nationale veiligheid en contraspionage. Nauwe banden werden aangelegd met andere politionele organisaties, en speciaal met de FBI. Na de oorlog werden deze verantwoordelijkheden uitermate belangrijk toen Igor Gouzenko overliep, een Russische spion. Na enige schandalen over een niet al te wettelijke werkwijze, werd in 1984 een andere organisatie opgericht, de Canadian Security Intelligence Service, die deze taken van de Mounties overnam.

Royal Canadian Mounted Police 5 Royal Canadian Mounted Police 6

In 1966 werd het traditionele paard van de Mountie vervangen door allerlei gemotoriseerde toestellen, zodat de Mounties zowel te land, te water als in de lucht, en werkelijk overal hun mannetje kunnen staan. Het korps bestond tot dan trouwens enkel uit mannen, maar in 1974 begonnen de Mounties met de aanwerving van vrouwelijke agenten. Het duurde wel nog bijna 20 jaar (tot 1992) vooraleer de eerste vrouwelijke officier werd aangesteld.

Op heden telt de organisatie ongeveer 16.000 agenten en 5.000 burger-bedienden. Ze handhaaft de federale wetten over heel Canada, en provinciale wetten in acht van de tien Provincies. Ze maken de enige politie uit in het Yukon Territory, de Northwest Territories en het nieuwe Nunavut Territory.

~ ~ ~ ~