DODGE CITY, De wildste stad van het Wilde Westen

~ ~ ~ ~

Het ontstaan van Dodge City

Dodge City ontstond rond 1860, tijdens en vooral vlak na de burgeroorlog als een knooppunt van de Santa Fe Trail, de zeer lucratieve handelsroute die Kansas City in Missouri verbond met Santa Fe in Mexico. Er ontstond vrij snel een stevige handel en langs de handelsroute schoten verschillende Trading Posts als paddestoelen uit de grond om de handelaars en de kolonisten te bevoorraden.

In 1872 besloot de spoorweg er een station en een depot op te richten, en Dodge City werd meteen het eindpunt van de Chisholm Trail, die op tien jaar tijd meer dan 3 miljoen runderen van Texas aanvoerde voor vervoer naar de oostkust.

De Indianen zagen de toevloed van veebaronnen, kolonisten, handelaars en landbouwers en de zoveelste schending van de verdragen met lede ogen aan, en vielen de transporten aan om hun jachtgronden te beschermen. In 1864 werd Fort Dodge opgericht, één van een serie forten om de blanken (en de enorme financiële belangen van de spoorwegen...) te beschermen. In 1872 werd de stad Dodge City officieel boven de doopvont gehouden en genaamd naar het fort.

De wildste stad van het Wilde Westen

Jesse Chisholm

De militairen hadden geen mandaat om de wet te handhaven, en bovendien was er geen lokale politie.

De vele Texaanse veedrijvers en cowboys, die gedurende maanden onderweg waren geweest, waren derhalve maar wat blij om er hun vrij hoog loon onmiddellijk te verbrassen met eten, drinken, vrouwen en kaarten.

Deze combinatie maakte van de stad een nest van saloons, geweld en moorden, zodat ze al snel een beruchte faam kreeg van de wildste stad van het Wilde Westen.

Chisholm
 

Deze periode van wetteloosheid, losbandigheid en moorden duurde van 1865 tot 1880, tot verschillende factoren bijna gelijktijdig een kentering veroorzaakten in deze situatie. De stad stelde lokale politie aan om orde op zaken te stellen en de gewone handelaars en burgers te beschermen. De meest bekende ordehandhavers waren Wyatt Earp en Bat Masterson, die wel het "sjieke" gedeelte van de stad ten noorden van de spoorweg "opkuisten", maar de andere helft onaangetast lieten. Vooral Wyatt Earp nam het daarbij niet al te nauw met de letter van de wet en knalde doorgaans eerst de herrieschoppers omver en stelde pas nadien vragen...

De voornaamste reden was echter dat er een besmettelijke veeziekte opdook in Texas. De stad, zoals vele andere steden, stelde onmiddellijk een volledige quarantaine in op de invoer van Texaans vee, om het lokale vee te beschermen. De stroom van ingevoerde runderen droogde bijna onmiddellijk op, en tegelijk ook de stroom van herrieschoppende cowboys...

Industriële ontwikkeling

Intussen hadden de lokale handelaars echter een eigen industrie uitgebouwd en er werd snel overgeschakeld naar lokale veeteelt, landbouw, de vervaardiging van landbouwmachines en een eigen vleesverwerkende nijverheid.

De huidige economie bestaat voor 75 % uit landbouw, vooral granen, tegenover 25 % veeteelt. Er zijn twee enorme vleesverwerkings-bedrijven in de stad, die samen 20.000 runderen per dag slachten en 6.000 man personeel in dienst hebben. Het zeer uitgebreide spoorwegnet verwijst nog naar het roemrijke verleden van veetransport, maar komt uitstekend van pas voor alle vervoer.

seed in Dodge city 1 seed in Dodge city 2

Dodge City, maar eigenlijk zowat heel Kansas, heeft tevens een groot waterprobleem. De hele staat bevoorraadt zich namelijk in vers water door te pompen uit een immens ondergronds meer van zo'n 200 km2 oppervlakte. De moderne landbouwtechnieken vereisen echter een grote irrigatie met enorme sproeiers, en het waterverbruik ligt stukken hoger dan de natuurlijke aanvulling van het meer.

Men berekende dat het ondergrondse reservoir binnen 20 jaar zal uitgeput zijn. Allerhande belangrijke commissies buigen zich over het probleem en verschaffen wel werk aan ettelijke politiekers, maar er wordt nog niet teveel aan gedaan. Zowat de enige zichtbare maatregel is dat het de burgers verboden is hun voertuigen te wassen. Everything is under control...

Video : Dodge City

Lees meer over Dodge City in Kansas

~ ~ ~ ~