HENRY FRANCIS du PONT de NEMOURS, en Winterthur

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-book View America: Mid Atlantic

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA behandelt dit boek Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania en Washington D.C. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 120 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Du Pont de Nemours

De geschiedenis van Delaware is sterk verweven met deze van de familie du Pont en het scheikundige bedrijf du Pont de Nemours. Iedereen kent wel de naam du Pont de Nemours, maar waar komt deze familie eigenlijk vandaan?

Pierre Dupont

Pierre Samuel Dupont werd in 1739 in Parijs geboren en werd er drukker. Hij interesseerde zich aan les Physiocrates, een filosofische stroming die overtuigd was van het belang van een economie, gebaseerd op landbouw. Nu is de familienaam "Dupont" in Frankrijk net zo verspreid als de naam "Smith" in de U.S.

Zowel Samuel als zijn jongste zoon Eleuthère Irénée droomden van de oprichting van een agrarische kolonie in Virginia, nabij Washington, en ze zochten investeerders voor hun project. Op 1 januari 1800 zetten ze voet aan wal in New Jersey. Het project flopte echter onmiddellijk en de familie Dupont verhuisde naar Delaware.

Eleuthère Dupont

In 1802 richtte Eleuthère Irénée Dupont een bedrijfje op voor de fabrikatie van buskruit, aangezien de Franse scheikunde betere resultaten opleverde dan de Engelse formules. De economie, de mijnen, de spoorwegen en het leger hadden tonnen buskruit nodig, en het bedrijf groeide snel uit tot de grootste leverancier in de U.S.

De Duponts werden leverancier van verschillende legers, eerst het Franse, nadien het Engelse, en tenslotte ook het Amerikaanse leger. Het bedrijf groeide verder uit tot het grootste scheikundig bedrijf in de U.S.

Nu was er geld in overvloed, en gaandeweg kocht Eleuthère Irénée zoveel mogelijk grond aan voor zijn eerste liefde, grond en landbouw. Samen met het fortuin kwam er ook een naamsverandering, en Dupont werd du Pont. Hij plakte er meteen ook maar de titel de Nemours aan, aangezien zijn vader deze stad had vertegenwoordigd, zodat zijn volle naam uiteindelijk Monsieur Eleuthère Irénée du Pont de Nemours werd...

Eleuthère Irénée Dupont
De Dupont fabriek in 1850

du Pont de Nemours

In 1837 kocht zijn schoonzoon, Jacques Antoine Bidermann, het landgoed over. Bidermann was afkomstig uit het Zwitserse Winterthur en trouwde met du Pont's dochter Evelyne. Hij bouwde een woning met de naam Winterthur en bouwde het domein uit tot een volledig zelfbedruipende boerderij.

du Pont logoBidermann's zoon, James Irénée, wenste echter niet in Amerika te blijven wonen en trok terug naar Frankrijk. In 1865 stierf Eleuthère Irénée, en twee jaar later verkocht James het landgoed aan zijn oom, Henry du Pont, die het bestemde voor zijn zoon Henry Algernon. Deze kocht nog meer land bij, tot hij zo'n 1.000 hectaren bezat, met 20 boerderijen er op.

Hij begon een melkveehouderij, breidde de tuinen uit, vergrootte de woning, en voegde er een spoorweg en een station aan toe. Dat was niet zo moeilijk als het wel klinkt, want hij was tevens voorzitter van de plaatselijke spoorwegmaatschappij...

Henry Francis du Pont

In 1880 werd Henry Francis du Pont in Winterthur geboren. Na de dood van zijn moeder in 1902 verbleef hij voltijds in Winterthur, en nam samen met zijn vader het dagelijks bestuur waar. In 1906 werd zijn vader tot senator verkozen en gaf gaandeweg het volledige bestuur over aan Henry Francis.

In de loop van de jaren bouwde Francis het domein verder uit, en hij baseerde het op het voorbeeld van de Engelse Country Estates. Hij voegde er een veekwekerij, beenhouwerij, kippenkwekerij, zagerij, postkantoor, brandweer en ziekenhuis aan toe, en had ongeveer 300 man personeel.

Henry Francis du PontHij bouwde tevens 90 woningen voor het personeel op het domein, en kweekte zijn vee zó deskundig, dat zijn Holstein koeien uiteindelijk de beste melkkoeien in de U.S. werden! Naast het werk op het landgoed waren er uiteraard ook ontelbare sociale ontvangsten en entertainment van hooggeplaatste gasten, zoals Eleanor Roosevelt.

In 1928 breidde hij de woning uit tot 175 kamers op acht verdiepingen, en begon tevens aan een uitgebreide verzameling van Amerikaanse kunst. Dit was nogal ongewoon in die tijd, aangezien de meeste gefortuneerden zich meer toelegden op het verzamelen van Europese kunst.

De uitbundige recepties op het domein bleven vele beroemde personaliteiten lokken, zoals Jacky Kennedy. Tijdens het weekend konden deze genieten van het zwembad, tennis, golf, croquet, bridge, bowling, squash, biljart en de magnifieke tuinen, naast culinaire gala-diners met producten van eigen bodem!

Oudere mensen herinneren zich nog Henry du Pont, een steenrijk maar zeer minzaam man, die doorlopend rondliep in kostuum en das, steeds met een boekje in de hand om nota's te maken. Hij leerde bijvoorbeeld nooit autorijden, want hij werd immers altijd rond gevoerd... Henry Francis du Pont bleef actief op het landgoed tot in 1969, toen hij op 89-jarige ouderdom overleed.

Hij was een perfectionist, die alles tot in de kleinste details zelf ter harte nam. Hij was tevens een zeer menselijke werkgever, met een hart voor zijn personeel en hun families. Naast zijn andere indrukwekkende eigenschappen, laat hij ook hiervoor een erfenis na.

Het Winterthur museum

Winterthur in DEVanaf 1942 stelde hij gedeelten van zijn woning en verzameling open voor het publiek, en speelde met het idee er om na zijn dood een museum van te laten maken. In 1951, op 71-jarige ouderdom, wenste hij zelf betrokken te worden bij het scheppen van dit museum.

Hij liet een meer bescheiden woning bouwen van 57 kamers, net naast de hoofdwoning. Hij verkocht tevens grote gedeelten land, zodat de huidige oppervlakte van 390 hectaren beter in de hand te houden was. Hij zorgde er zelfs voor dat er op de verkochte stukken grond nooit gebouwd zou kunnen worden, zodat het panorama van het domein later nooit ingeperkt zou kunnen worden!

In 1959 werd het landgoed overgedragen aan de Winterthur Corporation.

Lees meer over Wilmington in Delaware

~ ~ ~ ~