THOMAS EDISON, Amerika's belangrijkste uitvinder

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-book View America: Mid Atlantic

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA behandelt dit boek Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania en Washington D.C. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 120 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

De jonge Edison

Thomas Alva Edison werd geboren op 11 februari 1847 in Milaan, Ohio, maar in 1854 verhuisde het gezin naar Michigan. Edison ging niet lang naar school want hij was zulk een slechte leerling dat zijn moeder, een lerares, hem liever thuis les gaf.

Zijn jeugd was een aaneenschakeling van allerhande klusjes. Hij verkocht fruit, snacks en kranten op treinen, en drukte zelfs zijn eigen krant, de Grand Trunk Herald, op een rijdende trein. Op 15-jarige leeftijd zwierf hij door het land als een tramp telegrapher, waarbij hij berichten verzond over de telegraaf. Alhoewel hij toen reeds doof begon te worden, kon hij nog steeds het klikken van de telegraaf horen.

In de volgende zeven jaar verhuisde hij meer dan een dozijn keer. Hij werkte vaak de hele nacht door en verzorgde telegraafberichten voor treinen. Hij verzond trouwens enkele berichten voor het leger van de Unie tijdens de Burgeroorlog! In zijn vrije tijd nam hij dingen uit elkaar om te zien hoe ze werkten. Zijn eerste uitvinding was een elektrisch toestel om stemmen te tellen, maar dit werd geen succes.

Edison verhuisde naar New York City en verbeterde er de stock ticker, een machine die de koersen van de beurswaarden aangeeft. Deze uitvinding werd zijn doorbraak en in 1870 vervaardigde zijn bedrijf stock tickers in Newark, New Jersey. Zijn volgende uitvinding was een verbetering van de telegraaf, waardoor het mogelijk werd 4 berichten tegelijk te verzenden.

Menlo Park Laboratorium

In 1871 huwde hij met Mary Stilwell en in 1876 verhuisden ze naar Menlo Park, waar hij een nieuw laboratorium bouwde. Dit was de plaats waar hij twee van zijn drie meest bekende uitvindingen deed.

De fonograaf was de eerste machine die het geluid van een stem kon opnemen en het vervolgens afspelen. In 1877 registreerde Edison zijn eerste woorden op zijn grammofoon met een stuk aluminiumfolie en het kinderrijmpje "Mary had a Little Lamb", en speelde nadien de woorden terug!

Zijn volgende belangrijke uitvinding was het elektrische lichtsysteem. Hij vond niet enkel de gloeilamp uit, maar dokterde meteen ook een volledig systeem uit van elektrische centrales en alle noodzakelijke elektrische bedrading.

Menlo Park 1 Menlo Park 2

West Orange laboratorium

In 1887 bouwde hij een nieuw laboratorium in West Orange, dat tien maal groter was dan het voorgaande. Hier nam Edison ongeveer de helft van zijn 1.093 patenten. De meeste hiervan betreffen echter het werktuig dat hij ontwierp om een uitvinding te onderzoeken.

In 1878 richtte hij de Edison Electric Light Company op. In 1889 vormde hij deze om tot Edison General Electric Company, en in 1892 bracht hij all zijn holdings onder in de General Electric company.

Hij had interesse voor zowat alles en hij onderzocht tevens X-stralen, batterijen, en maakte zelfs de eerste sprekende pop. In West Orange ontwikkelde hij bovendien één van zijn beste ideeën, de film.

Edison overleed op 18 oktober 1931. Iedereen vereerde Edison en keek naar hem op, en noemde hem vaak een tovenaar en een genie. Hij schonk de wereld nochtans ook een opmerkelijke en prachtige boutade: "Genius is 1% inspiration and 99% perspiration"!

Edison West Orange 1 Edison West Orange 2

Video : Thomas Edison

~ ~ ~ ~