AMERIKAANSE FEESTDAGEN

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: Typisch Amerikaans!

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA verhaalt dit boek gebeurtenissen en feiten die gemeenschappelijk zijn voor alle staten. De migratie naar Amerika, Indiaanse culturen, New France, de French-Indian War, de 13 originele Kolonies, de Louisiana Purchase, de Burgeroorlog, Amerikaanse territoriale expansie, Amerikaanse feestdagen, de Amerikaanse vlag, en eigenaardige oude wetten. Het boek is geïllustreerd met meer dan 70 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Amerikaanse feestdagen

Als vreemdeling in de Verenigde Staten merk ik dikwijls voor mij ongewone dingen op, die Amerikanen daarentegen als de gewoonste zaak ter wereld beschouwen. Sommige Amerikaanse feestdagen of speciale dagen schijnen nergens anders bekend te zijn, noch gevierd te worden, al zijn ze historisch volledig ingeburgerd in de Amerikaanse cultuur. Laten we ze eens nader onder de loep nemen.

Martin Luther King, Jr. Groundhog Day Mardi Gras
St. Valentine's Day Super Bowl President's Day
St. Patrick's Day First of May Cinco de Mayo
Mother's Day Memorial Day Flag Day
Father's Day Independence Day (04 July) Labor Day
Columbus Day Halloween Veterans Day
Thanksgiving Day Christmas  

~ ~ ~ ~

Martin Luther King Day

Martin Luther King Junior's verjaardag is een feestdag op de derde maandag van januari, die de overleden leider van de beweging voor burgerrechten eert. Het werd een federale verlofdag in 1986.

Groundhog Day

De legende: Op 02 februari viert men in de Verenigde Staten Groundhog Day. Volgens een oude landelijke legende verlaat de groundhog op deze dag zijn winternest, om uit te vissen hoe het weer zal worden! Indien hij zijn eigen schaduw niet kan zien (en de zon dus niet schijnt), beëindigt hij zijn winterslaap en verlaat hij zijn hol. Indien hij echter zijn schaduw wel kan zien (en de zon dus wel schijnt), kruipt hij terug in zijn nest, en volgen er nog 6 weken winter...

Groundhog DayOp TV maakte marmot Phil uit Philadelphia zijn opwachting om de kijkers haarfijn uit de doeken te doen hoe het nu verder zou gaan. Phil was de indringende aandacht van de media echter niet gewoon, en hij stribbelde nogal tegen...

Het schijnt nogal ver gezocht dat Phil zo maar 6 weken weersvoorspelling uit zijn duim, euh ... poot zou kunnen zuigen, maar bij nader inzicht blijkt het oude volksgebruik toch op enkel wetenschappelijk verklaarbare feiten te steunen.

De wetenschap: Twee februari is al dan niet toevallig het astronomische midden van de winter, pardoes tussen het solstitie van December en de lente-equinox. Zelfs de Byzantijnen vierden 1.500 jaar geleden reeds Candlemas, de 40ste dag na Kerstmis. Verder zijn de 6 weken uit de legende vrij exact de tijd die rest tot aan het einde van de astronomische winter!

Tenslotte schijnt ook het beeld van de schaduw niet zo maar lukraak gekozen te zijn, vermits februari de maand is met de meeste bewolking! Zijn tegenhanger, de maand met het meeste aantal uren open hemel, is September. De statistische kansen op het ontbreken van Phil's schaduw en een vroege lente zijn nogal optimistisch voorgesteld, maar hé, alle voorwendsels om feest te vieren zijn welkom...

Super Bowl

Super Bowl is niet echt een feestdag, maar de dag waarop het Amerikaanse football-kampioenschap plaatsvindt, een sport die Europeanen rugby noemen. Het is tevens de tweede belangrijkste dag naar Amerikaanse voedsel-consumptie, na Thanksgiving Day.

Super BowlOp deze dag in februari valt zowat heel het commerciële leven gewoonweg stil, en de dag is uitgegroeid tot een de facto feestdag, zij het onofficiëel! Zelfs "de vijand" wordt vriendelijk verzocht een eventuele aanval minstens één dag uit te stellen, aangezien er anders niet op enige tegenstand van betekenis moet gerekend worden. Grapje!...

Op TV wordt de wedstrijd op de voet gevolgd door meer dan 154 miljoen fans. De commercials die worden uitgezonden tijdens de wedstrijd zijn de duurste die door de bedrijven worden gemaakt, en ze worden tevens de meest bekeken publiciteit. Natuurlijk is ook de zendtijd meteen de duurste van het hele jaar. In 2010 kostte de Super Bowl zendtijd 2,5 miljoen dollar voor 30 seconden, of de bagatelle van 83.000 dollar per seconde...

Na de wedstrijd bespreken de media uitgebreid de getoonde commercials. Een ander aspekt van de uitzending zijn de pre-game en halftime shows, waarin bekende artiesten optreden. Een onvergetelijk "incident" was natuurlijk de "wardrobe malfunction" van superstar Janet Jackson in 2004...

Presidents Day

President's DayVroeger werd op 22 februari de verjaardag herdacht van George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten.

Later werd deze herdenkingsdag gecombineerd met de verjaardag van de 16de president Abraham Lincoln op 12 februari, en werd de dag Presidents Day genoemd. Nochtans wordt officieel nog steeds enkel Washington herdacht op deze federale feestdag.

Deze vrije dag werd later verplaatst naar de derde maandag van februari, teneinde er een lang weekend van te maken.

Nochtans onthouden de meeste Amerikanen tegenwoordig enkel nog dat het een betaalde feestdag en een verlofdag voor de scholen is, eerder dan een eerbetoon aan deze presidenten...

Cinco de Mayo

De dag van Cinco de Mayo wordt gewoonlijk aanzien als de Independence Day van Mexico, maar eigenlijk herdenkt hij de slag van 1862 in Puebla, toen een klein Mexicaanse leger de Fransen versloeg. Deze overwinning werd een keerpunt in Mexico's strijd voor onafhankelijkheid. Nochtans en opmerkelijk hebben Amerikanen de neiging om deze dag meer te vieren dan Mexicanen...

Memorial Day

Memorial Day wordt in acht genomen op de laatste maandag van mei, en het werd een federale feestdag in 1971. De dag ontstond eigenlijk in 1868, toen generaal John A. Logan van de Unie een dag aanstelde waarop de graven van soldaten uit de burgeroorlog zouden versierd worden. Oorspronkelijk gekend als Decoration Day werd de naam later veranderd in Memorial Day, en hij is gewijd aan de nagedachtenis van alle gesneuvelden.

Independence Day

Op 04 juli 1776 werd op deze dag de Declaration of Independence goedgekeurd. De dag wordt gevierd in alle staten en territoria.

Labor Day

Labor Day parade in NYLabor Day is een wettelijke feestdag die gevierd wordt op de eerste maandag van September in de U.S.A., Puerto Rico, de kanaalzone en de Virgin Islands.

In 1882 hield de vakbond Knights of Labor een grote parade in New York City om de arbeiders te eren. Twee jaar later hield de vakbond een nieuwe parade op de eerste maandag van September, en ze besloten dit voortaan jaarlijks te doen. Ze noemden de dag Labor Day.

Nadien, en samen met andere vakbonden, streefden ze er naar om van deze dag een betaalde feestdag te maken, wat in 1894 door het U.S. Congress gestemd werd.

Het verloop van de festiviteiten is precies zoals in Europa, met parades en toespraken door vakbondsmensen en politiekers.

Halloween

In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november met het begin van de winter, en 31 oktober was dus oudejaarsavond. De naam Halloween is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows Eve, de avond voor Allerheiligen.

In de jaren 800 vermengde een Europees christelijk gebruik zich met het Halloweenfeest van de Britse Kelten. Op Allerzielen (2 november) gingen christenen in lompen gekleed rond in de dorpen, en bedelden ze om zielencake (krentenbrood). Voor elk ontvangen brood beloofden ze een gebed te zeggen voor dode verwanten. Het "Trick or Treat" spelletje vindt hierin wellicht zijn oorsprong.

Toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten naar de Verenigde Staten emigreerden brachten ze ook hun tradidties mee, en rond die tijd duikt daar ook de jack-o'-lantern-pompoen op, die nu over heel de hele wereld bekend is.

Halloween is van oudsher geassocieerd met oude gebruiken zoals vreugdevuren, maskers om de slechte geesten af te weren, en het vertellen van spookverhalen.

Thanksgiving

Thanksgiving Day wordt gevierd op de vierde donderdag van November, bij wet gestemd door het Congres in 1941. De legende wil dat de eerste settlers, the Pilgrims, doorheen hun eerste winter werden geholpen door de lokale Indianen. Deze leerden hen vissen, jagen, en maïs planten. Uit dankbaarheid deelden ze in 1621 hun oogst met deze Indianen, in een gezamenlijke dag van dank aan de Heer.

Dit aandoenlijke verhaal is in de loop der jaren uiteraard wel een beetje bijgekleurd. Men moet er namelijk aan denken dat de uiterst religieuze Puriteinen minstens 3 maal per dag God dankten voor zowat alles...

Thanksgiving in Plimoth plantation, MADe juiste oorsprong van deze feestdag kan echter nog meer precies worden vastgelegd. In 1623 hielden de Pilgrims een speciale dag van vasten en bidden, om regen te vragen na een lange periode van droogte. Dezelfde dag nog kwam deze spoedbestelling er inderdaad door!

De Leider van de gemeenschap verklaarde dit gelukkige voorval onmiddellijk als een groot mirakel, dat natuurlijk enkel dank zij zijn persoonlijke tussenkomst tot stand was gekomen. Deze dag werd dan ook prompt tot een "Holy Day" verklaard, en de Leider werd uitgebreid bedankt voor zijn uitstekende communicatie met de weergoden...

Geleidelijk aan werd dit ritueel meer en meer gevolgd in (het door Puriteinen gedomineerde) New England, en het werd uiteindelijk een traditie die plaats vond na de oogst. Toen ook de politiekers zich moeiden met deze populaire folklore, maakten ze onmiddellijk een berg van een molshoop. Wat niet ongewoon is voor politiekers, en het leverde hen waarschijnlijk zelfs een Goddelijke beloning op. Of toch zoiets...
In 1863 verklaarde President Abraham Lincoln de dag tot een officiële feestdag.

~ ~ ~ ~