DE FLORIDA LOTTO

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: South Atlantic - Deel 1

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek de staten Florida, South Carolina en North Carolina. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 200 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Lotto in Florida en in Belgie

De Florida Lotto verschilt een beetje van de Belgische Lotto. Om te beginnen moet men 6 vakjes aanstippen uit 53 nummers, in plaats van uit de Belgische 42. Elke serie van 6 nummertjes kost één dollar. De statistische kans om een 6 uit je mouw te schudden bedraagt dan ook één op 22,957,480 of pakweg zowat drie maal minder dan onderweg stomweg door de bliksem getroffen te worden...

Van elke dollar ontvangsten wordt 50% uitbetaald in prijzen, 39% gaat naar het Department of Education (onderwijs), 5,5% gaat naar de Lottery Retailers, 2,1% gaat naar de verkopers van tickets, 1,6% gaat naar publiciteit en 1,8% gaat naar werkingskosten.

De Belgische Lotto heeft 42 nummers, en elke serie van 6 nummertjes kost één Euro. De statistische kans om een 6 te behalen bedraagt één op 5.245.786. De bestemming van de opbrengst is een beetje duister, en het parlement beslist dit souverein.

Belgisch Lotto formulier
Florida lotto formulier
Belgische Lotto
Florida Lotto

Belastingen

Indien er een 6 uit de bus komt, graait de IRS (Internal Revenu System of de Amerikaanse fiscus) meteen van 25% voor een Amerikaan met een Social Security nummer, over 28% voor een Amerikaan zonder Social Security nummer, tot 30% voor een niet-Amerikaan van de prijzenpot weg.

Dan dient de winnaar een keuze van betaling te maken. Hij kan ervoor kiezen om zijn winst te ontvangen in 30 jaarlijkse betalingen. In dat geval zal de Loterij Amerikaanse staatsobligaties kopen die over een periode van 30 jaar gelijke betalingen aan de winnaar verschaffen. De reden hiervoor is dat de Lotto-administratie volgens de wet de gewonnen prijzenpot voor 30 jaar moet beleggen in overheidswaarden.

Een andere keuze is de Cash optie (lump sum), wat een eenmalige contante uitbetaling is voor het bedrag dat nodig is om de jackpot prijs 30 jaar uit te betalen. Praktisch ontvangt de winnaar ongeveer 63% van het bedrag van de jackpot, en men ziet gemakkelijk dat de grote winnaar steeds de overheid is.

Laat ons een voorbeeld nemen met een prijzenpot van 15 miljoen dollar. Daarvan roomt de IRS meteen 3.750.000 $ belastingen af, en blijft er 11,25 miljoen $ over. Indien de winnaar heel de pot onmiddellijk wil opstrijken, krijgt hij cash zowat 63 % hiervan, of zo'n 7 miljoen dollar van de oorspronkelijke 15 miljoen. Indien hij maandelijks stortingen verkiest, krijgt hij gedurende 30 jaar 11,25/30 of 375.000 $ per jaar. Dit bedrag is op zichzelf vrij van belasting, maar niet de inkomsten ervan. Bij eventueel overlijden gaat de uitbetaling gewoon door aan zijn erfgenamen.

Een belangrijk verschil met de Europese Loterij is dat de winnaar in Europa de hele opgegeven pot onmiddellijk ontvangt, volledig en zonder enige aftrek. Er is echter een klein Europees addertje onder het gras. Het daaropvolgende jaar wordt de gelukkige winnaar ten minste aan 65% belast op het inkomen van zijn winst, of ingeval hij geen inkomen verklaart, berekent de belastingdienst zelf een theoretisch inkomen en past de belasting toe op dit bedrag ...

En oh ja, de Florida Lotto garandeert geen anonimiteit, integendeel! De wet verplicht hen de naam van de winnaar, de stad waarin hij woont, en het gewonnen bedrag openbaar te maken. Ze gaan niet zover om ook zijn adres en telefoonnummer te publiceren, maar iedereen kan dit natuurlijk zelf uit het telefoonboek vissen, gewoonlijk met nare gevolgen voor de "gelukkige winnaar"...

De oorsprong van het Lotto spel

Keno is een variatie op Bingo, en tevens de voorloper van de Lotto.

oud Chinees lotto formulier

Dit spel ontstond eigenlijk reeds in China, onder keizer Cheung Leung, rond 200 BC. Het leger van de Chinese keizer was voor de zoveelste maal verslagen. De Chinezen hebben namelijk practisch nooit één slag kunnen winnen, maar hebben nadien wel steeds hun bezetters opgeslorpt in hun massale bevolking...

De keizer zocht bijkomende centjes om zijn staatskas te spijzigen, en vond het toen 120 Chinese tekens tellende formulier uit, waarop men tot 10 tekens kon aankruisen.

De speler betaalde volgens het aantal kruisjes en indien de loting van de nummers overeen stemde met de kruisjes, kon hij een behoorlijke geldsom winnen.

De geschiedenis meldt dat Cheung Leung met zijn Keno zó succesvol was, dat hij niet alleen zijn leger weer kon oppompen, maar ook reeds een groot stuk van zijn Chinese Muur kon betalen.

Om de uitslag van de trekking over heel het reusachtige land bekend te maken, werd deze per postduif rondgestuurd. Dit kan een verklaring kan zijn voor de alternatieve naam van het spel, het Witte Duif spel.

In de jaren 1800 brachten Chinese arbeiders het spel naar Amerika, tijdens hun werk voor de Amerikaanse spoorwegen. Het sloeg ook hier aan, en uiteindelijk werden de Chinese tekens vervangen door cijfers, hun aantal werd beperkt tot 80, en de speler mocht tot 20 cijfers invullen. De hedendaagse Lotto is dus een variatie om een gokspel, dat meer dan 2000 jaar oud is!

~ ~ ~ ~