THE FRENCH AND INDIAN WAR

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: Typisch Amerikaans!

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA verhaalt dit boek gebeurtenissen en feiten die gemeenschappelijk zijn voor alle staten. De migratie naar Amerika, Indiaanse culturen, New France, de French-Indian War, de 13 originele Kolonies, de Louisiana Purchase, de Burgeroorlog, Amerikaanse territoriale expansie, Amerikaanse feestdagen, de Amerikaanse vlag, en eigenaardige oude wetten. Het boek is geïllustreerd met meer dan 70 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Europese kolonisatie van noord-Amerika

The French and Indian War was eigenlijk de laatste van vier oorlogen in Noord-Amerika, tussen Britten en Fransen.

1689 – 1697 : King William's War
1702 – 1713 : Queen Anne's War
1744 – 1748 : King George's War
1754 – 1763 : the French and Indian War

De vier oorlogen vonden plaats over een periode van vier-en-zeventig jaar, en betroffen de economische heerschappij over de Nieuwe Wereld. Ze werden niet uitgevochten door hun legers, maar door slechts een kleine Europese troepenmacht en hun geallieerden, de kolonisten en de Indianen.

De laatste van deze oorlogen, the French and Indian War (1754 - 1763), verschilde van de vorige oorlogen. Voor de Britten was het een totale oorlog voor de oprichting van een keizerrijk. Ze wensten de volledige controle over Noord-Amerika, West Indië en India. De uiteindelijke overwinning van het Britse Koningshuis beroofde de Fransen van hun noord-Amerikaanse droom.

De pelshandel met de Indianen

De Fransen leefden in het nieuwe continent in vrede met de lokale Indianenstammen, en dreven op uitgebreide schaal handel met hen. Zij waren praktisch niet militair aanwezig en zochten ook geen militaire gebiedsuitbreiding. Ze sloten bondgenootschappen af met de Huron, de Algonquin en de Montagnais, en beloofde hen steun tegen hun erfvijanden, de machtige Iroquois.

In 1753 begonnen de Fransen een keten van forten te bouwen, van Lake Erie tot in Ohio. In 1754 bouwden ze Fort Duquesne. Dit was dan weer niet naar de zin van de Britse gouverneur Robert Dinwiddie van Virginia, aangezien volgens zijn interpretatie van Virginia's Charter, zijn kolonie helemaal doorliep tot aan de Stille Oceaan... Reeds in 1753 waarschuwde hij de Fransen tegen elke indringing in Brits territorium, en in 1754 stuurde hij troepen onder het bevel van de 22-jarige George Washington om ze te verjagen.

De Fransen gaven Washington nochtans stevig op zijn donder in de Slag van Fort Necessité (3-4 Juli 1754), en de French and Indian oorlog was begonnen!

New France in 1712

New France in 1750
New France in 1712
New France in 1750

Franse overwinningen

In 1755 werd de Britse generaal Edward Braddock naar Amerika gestuurd om Fort Duquesne te veroveren. In juli versloeg een troepenmacht van Franse en Indiaanse krijgers de Britse militairen en hun koloniale troepen. De Britten behaalden nadien nog wel een kleine overwinning in Nova Scotia, en weerstonden een aanval van de Fransen in de Slag van Lake George, maar dat waren dan ook hun laatste successen tot in 1758.

De opstapeling van Britse nederlagen eindigde in 1757, toen de politicus William Pitt meer macht kreeg. Pitt maakte van de verovering van Amerika een erezaak, en begon aan een reeks van goed gecoördineerde campagnes. Hij stelde competente bevelhebbers aan, in plaats van de traditionel overgeërfde edelen. Belangrijker nog, hij behandelde voor het eerst de kolonisten als geallieerden, eerder dan als ondergeschikten. Het resultaat was een echte ommekeer!

Britse overwinningen

New France in 1763In 1758 namen Anglo-Amerikaanse strijdkrachten het Fort van Louisbourg in, de sleutel tot de St-Laurent rivier. Ze verwoestten Fort Frontenac op Lake Ontario, waardoor ze meteen ook de aanvoerlijnen van de Ohio forten afsneden, en namen Fort Duquesne in.

Een leger onder Generaal James Wolfe versloeg het Franse leger bij Quebec in 1759. In 1760 voltooide Generaal Jeffrey Amherst de verovering met de overgave van de laatste troepen van Canada in Montreal.

Het Verdrag van Parijs (1763) beëindigde de Franse controle in Canada, dat naar Groot-Brittannië ging.

Tevens stond Frankrijk al zijn territoria ten oosten van de Mississippi af aan de Britten. Als compensatie van de gebieden ten oosten van de Mississippi, die Frankrijk een jaar eerder bij geheim verdrag had afgestaan aan Spanje, moest Spanje bovendien ook nog Florida afstaan aan de Britten.

De gevolgen

De indirecte gevolgen van deze oorlogen waren echter zeer belangrijk.

Voor Groot-Brittannië : om de militaire overwinning te kunnen bekomen had de Britse regering de nationale schuld zowat verdubbeld. Bovendien bekwam Groot-Brittannië plotseling véél meer land dan het eigenlijk kon controleren. Britse politiekers trachtten de administratie van het keizerrijk naar hun hand te zetten en legden allerlei nieuwe belastingen op aan de Amerikaanse kolonisten, die ze daardoor volledig vervreemden. Dit legde meteen het grondwerk voor de Amerikaanse revolutie!

Voor Frankrijk : het Franse Koningshuis wenste zijn vernederend verlies te wreken, wat leidde tot een (zeer dure...) politiek van uitgebreide steun aan de Amerikaanse rebellen. Dit leidde op zijn beurt dan weer tot een financiële crisis, die in 1789 uitmondde in de Franse Revolutie!

Video : the French and Indian War

 

~ ~ ~ ~