WAAROM IS BENZINE GOEDKOPER IN DE USA ?

~ ~ ~ ~

De prijs van brandstof

De brandstofprijzen blijven maar stijgen en staan op dit ogenblik vrij hoog, naar Amerikaanse normen dan toch. In 2001 kostte benzine rond de 1.30 $ per gallon, en tegen 2004 was dat gestegen to 2.00 $. In Florida kost benzine nu meer dan 3.30 $ per gallon, en diesel kost gemiddeld 3.80 $ per gallon. Maar ja, in België kost benzine momenteel 1,68 € per liter, wat overeen komt met 7,93 $ per gallon, en diesel kost momenteel 1,46 € per liter, wat overeen komt met 6,89 $ per gallon...

Naast de prijs van ruwe olie, wat een verhaal op zichzelf is, doen de meest onzinnige verhalen over deze prijsstijgingen de ronde in de media. De redenen die het meest aangehaald worden zijn de strenge winter, de grote vraag, de verplichting om zeer hoge strategische olievoorraden aan te houden, een toevallig en/of tijdelijk gebrek aan raffinage-capaciteit, enzovoort. Laat ons eens nader kijken naar die raffinage-capaciteit.

Amerikaanse raffinaderijen

Volgens de Energy Information Administration, bedraagt het Amerikaanse olieverbruik ongeveer 18,7 miljoen vaten per dag. Om aan die vraag te kunnen voldoen, voert de U.S. dagelijks 9 tot 12 miljoen vaten olie in. Cijfers over de Amerikaanse raffinagecapaciteit zijn moeilijker te vinden, maar ze kunnen geraamd worden op ongeveer 15 miljoen vaten per dag. Wat volstrekt onvoldoende is om aan de vraag te voldoen, en dus moet geraffineerde olie worden geïmporteerd, tegen een hogere prijs.

Elke winter lijken verschillende raffinaderijen op zowat hetzelfde ogenblik te sluiten voor onderhoud en renovaties. De belangrijkste boosdoener is metaalcorrosie door water, waterstof en zwavel, en alle buizen en brandstofleidingen moeten regelmatig worden gereinigd.

De overblijvende raffinaderijen moeten vooral stookolie raffineren, en brandstof voor voertuigen komt pas op de tweede plaats. Waarom zoveel raffinaderijen precies op hetzelfde moment moeten sluiten, en waarom dit net moet gebeuren in het midden van de winter, normaal het drukste seizoen, blijft een mysterie.

antique fuel pump...

grafiek gemiddelde prijs benzine

Minder aanbod en meer vraag geeft dus een hogere prijs. Maar waarom is er een tekort aan raffinagecapaciteit ? Er is in de VS geen enkele nieuwe raffinaderij meer gebouwd sedert de Marathon Garyville installatie in Louisiana, in 1976. Bovendien zijn meer dan de helft van de raffinaderijen, die bestonden in 1981, intussen gesloten!

Experts uit de industrie vertellen ons dat in de U.S. er zeer waarschijnlijk geen nieuwe raffinaderijen meer zullen worden gebouwd, alhoewel de huidige raffinaderijen draaien op 100% van hun capaciteit, en dat tekorten aan benzine lokaal beginnen op te duiken. Er wordt wel veel olie gepompt en verscheept naar de VS, maar de Zeven Zusters (de zeven grootste oliemaatschappijen ter wereld) wijzen met een beschuldigende vinger naar de Amerikaanse regering, en zeggen dat het gebrek aan raffinage-capaciteit volledig het gevolg is van hun wetgevende en ecologische driften...

Waarom komen er geen nieuwe raffinaderijen in de VS of Europa ?

1) Raffinaderijen zijn niet echt winstgevend: de kostprijs voor het bouwen van een nieuwe raffinaderij kan worden geschat op zo'n drie miljard dollar. Maar bijna hetzelfde bedrag zal bijkomstig moeten worden besteed om verder het zwavelgehalte in benzine en andere brandstoffen te verminderen, wat een wetgevende verplichting is. De winstmarges van raffinaderijen zijn traditioneel veel lager dan deze van de productie van ruwe olie. Gezien de steeds strengere (politieke) regelgeving in de geïndustrialiseerde landen betreffende de klimaatverandering, en de vermindering van de uitstoot van kooldioxide, is zuivere raffinage voorbestemd om geld te blijven verliezen.

2) Ecologen en milieu-activisten bestrijden planning en bouw: een bedrijf plande de bouw van een raffinaderij in de buurt van Portsmouth, Virginia, in de late jaren 1970. Milieugroeperingen en omwonenden bevochten het plan met alle middelen, en na bijna 7 jaar van juridische gevechten in de rechtbanken en met federale en nationale administraties, gaf het bedrijf er uiteindelijk de brui aan in 1984, en annuleerde het project!

3) Een enorme bureaucratie: om de uiteindelijke goedkeuring te bekomen van alle mogelijke federale en lokale overheidsdiensten, betekent dit dat men tot 800 verschillende vergunningen dient te verzamelen...

Raffinaderijen elders

Nieuwe en enorm grote raffinaderijen in Oost-Azië, India en het Midden-Oosten beginnen reeds de markt te overspoelen tegen aanzienlijk lagere prijzen dan de oudere faciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Japan. Deze nieuwe fabrieken gebruiken een grotere schaal en vergevorderde technologie, waardoor ze aanzienlijk lagere kosten hebben dan de oudere westerse concurrenten.

Het kost Amerikaanse bedrijven minder om elders te kopen, ze dienen zelf geen aanzienlijk kapitaal meer te investeren, en ze kunnen de hogere kosten toch doorrekenen aan de eindgebruiker... Ik denk dat deze techniek "outsourcing" genoemd wordt...

een "oude" raffinaderij een nieuwe raffinaderij in Vietnam
traditionele raffinaderij
nieuwe raffinaderij in Vietnam

Andere en fiscale overwegingen

Een andere factor, die nooit vermeld wordt maar toch van belang is, is de financiële speculatie die op een enorme schaal wordt bedreven door oliemaatschappijen, banken, makelaars, handelaren, pensioenfondsen, enzovoort. Dit drijft de prijzen ver boven normale waarden op. De lading olie van een tanker verandert gedurende de overtocht soms tot 26 maal van eigenaar, terwijl het schip rustig verder vaart. Er werd voorzichtig geraamd dat de meerprijs van de speculatie neerkomt op zo'n 15 dollar per vat!

Een laatste overweging is dat niet enkel oliemaatschappijen en financiële instellingen voordeel halen uit hogere brandstofprijzen. Ook de overheidsinkomsten stijgen door hogere prijzen, en dit extraatje komt zeker niet ongelegen na zware uitgaven en torenhoge schulden...

Een voorbeeld. Een paar jaar geleden kwam het Belgische Ministerie van Financiën op de proppen met een zeer creatief "kliksysteem", teneinde de "arme" Belgische overheid te compenseren voor het verlies van inkomsten als gevolg van een gelijktijdige daling van de olieprijs en de euro-dollar wisselkoers.

Om de haverklap zou een lagere "klik" niet worden doorgespeeld naar de consument, maar integendeel volledig verdwijnen in de bodemloze zakken van de administratie. Het is onnodig te vermelden dat deze "ratel" enkel éénrichtingsverkeer was, en toen de olieprijs weer begon te stijgen, verdampte het systeem zonder enige sporen achter te laten, natuurlijk samen met de reeds uitgevoerde "klikken"...

Zoals Julius Caesar het stelde in zijn boek Commentarii de Bello Gallico: "Horum omnium fortissimi sunt Belgae" of "Van hen allemaal zijn de Belgen de dappersten"...

~ ~ ~ ~