HELLS CANYON, de Grand Canyon van het Westen !

~ ~ ~ ~

Hells Canyon

Vanuit de stad Joseph leidt highway 39 naar Hells Canyon. Dat wordt dan langdurig klimmen en draaien op een smal baantje.

De Hells Canyon Overlook is gelegen op 1.550 meter hoogte. Het panorama is gewoon overweldigend, en men vergeet algauw de moeilijke en vermoeiende weg om er te geraken. Het panorama over de mooie bergketens is gewoon overweldigend ! Men geraakt gewoon niet uitgekeken op de vele schitterende panorama's!

Hells Canyon wordt ook de Grand Canyon of the West genoemd. Het is de diepste canyon in de USA. Hij is dieper dan de Grand Canyon, die 1.600 m of 1 mile diep is. Het verschil in niveau bedraagt een fenomenale 2.863 meter (9,393 ft) van de top van de He Devil Peak tot aan de rivier Snake.

Hells canyon vs. Grand canyon Hell's Canyon 1
   
Hell's Canyon 2 Hell's Canyon 3
   
Hell's Canyon 4 Hell's Canyon 5

Geografie : hoe werd Hells Canyon gevormd ?

Carbonifeer : 300 miljoen jaar geleden lagen de Wallowa bergen en Hells Canyon aan de kust van de Stille oceaan, en men vindt er trouwens nog heel wat maritieme fossielen. Door vulkanische activiteit werden in de oceaan een reeks eilanden gevormd, die nadien geleidelijk op de tektonische oceaanplaat naar het vasteland dreven.

Krijt : Zo'n 120 miljoen jaar geleden botsten deze eilanden op het vasteland en smolten er mee samen. De oceaanplaat boorde zich vervolgens onder de plaat van het vasteland, stuwde de bergen van Idaho, de Blue Mountains en Hells Canyon naar boven en veroorzaakte een serie massieve magma-uitbarstingen.

Eoceen : 50 miljoen jaar geleden begon in de oceaan een periode van heftige vulkanische activiteit, die de bergen aan de kust van Oregon en de Cascade range schiep. De ruimte tussen de twee bergketens werd opgevuld met een immens meer.

Mioceen : 16 miljoen jaar geleden was er opnieuw een lange periode van intense vulkanische activiteit. Het resultaat was een nieuwe laag van lava, asse en basalt, die zo'n 3 kilometer dik was!

Plioceen : 6 miljoen jaar geleden kwamen de vulkanen weer tot rust, maar nu was het de beurt aan tektonische activiteit. De bergketens aan de kust werden opnieuw naar het westen geduwd, tot ze zo'n 500 kilometer van Wallowa lagen. Dan begon de Snake rivier geduldig het plateau verder uit te slijten.

Pleistoceen : In het meest recente miljoen jaar waren er verschillende ijstijden, waaronder de laatste zo'n 10.000 jaar geleden. Het gaan en komen van de gletsjers kamde de bergen af en schuurde valleien uit, waarna de erosie van regen, water en wind het werk verder zette.

Een meer recente, maar vrij ingrijpende natuurlijke catastrofe gebeurde 15.000 jaar geleden, toen een enorme vloedgolf van het stervende Lake Bonneville de canyon helemaal hertekende, langsheen de Snake rivier. Er werd berekend dat zo'n 5.000 kubieke kilometer water op een paar weken tijd met verwoestende kracht doorheen het landschap kolkte!

schets uit de Krijt-periode

geografische map van hells Canyon

Indiaans gebied

Helemaal in het noord-oosten van de staat Oregon ligt het Wallowa-gebied, of Wah-La-Wah, zoals de Nez Percé Indianen de bergen, het meer, de rivier en de vallei noemden. Zij waren immers verwoede vissers, en Wah-La-Wah was tevens de naam voor de driepoot, waar ze hun netten aan hingen.

Reeds vóór 5.000 BC kwamen diverse Indiaanse stammen overwinteren in dit gebied, met zijn relatief milde winters en overvloedig wildbestand. De Nez Percé, Umatilla, Yakima, Shoshone, Cayuse en Bannock beschouwden deze streek als neutraal terrein, waar alle stammen in vrede konden samenwonen.

Hell's Canyon 6

Hell's Canyon 7

Kolonisatie

In 1805 werd het gebied verkend door de Lewis & Clark expeditie, nadat de Amerikanen Louisiana hadden gekocht van Frankrijk. Sommige leden verkenden wel de Salmon rivier, maar ze kwamen niet tot aan de canyon. Slechts in 1811 werd Hells Canyon ontdekt door een volgende expeditie, zij het dat ze moesten terugkeren door de volslagen ontoegankelijkheid en het woeste landschap.

Vanaf 1843 werd het nabij gelegen La Grande een rustplaats op de Oregon Trail, die méér dan 300.000 kolonisten van Missouri naar de rijke graslanden van Oregon bracht.

In 1860 werd goud ontdekt in de heuvels, en verschillende goudzoekers waagden zich tot in de canyon. Nochtans dienden zij hun pogingen te staken, omdat de uitbating in dit landschap niet renderend was. Na de kolonisten en de goudzoekers kwamen in 1880 de landbouwers, maar ook zij moesten tenslotte hun pogingen staken door het strenge klimaat in de canyon.

Daar waar de Indianen méér dan 7.000 jaar in perfekte harmonie met de natuur hadden geleefd, verwoestten de blanken op minder dan 50 jaar bijna heel de ecologie van de canyon... Ze rooiden alle bomen, draineerden de moerassen, groeven kanalen voor irrigatie, veranderden de loop van de rivieren, ploegden de rijke graslanden om, en bedreven jarenlang intensieve monoculturen. Ze verdreven meteen ook maar het wild, droogden de bodem uit, die tot stof verging in de lange hete zomers, verarmden de toplaag, die enkel geschikt was voor grasland, en veroorzaakten zelfs een lokale klimaatswijziging...

Verder naar La Grande

We vervolgden onze weg langs de smalle, slingerende en steile highway 39, tot aan het zeer toepasselijk genaamde stadje Halfway, dat halverwege tussen Hells Canyon an Baker City ligt. Highway 86 leidt naar Baker City, en ook hier vindt men iets speciaals. Tussen Baker City en La Grande kruist men de 45ste parallel, die juist halverwege tussen de evenaar en de noordpool ligt!

~ ~ ~ ~