THE LOUISIANA PURCHASE,

de grootste landaankoop ooit van de Verenigde Staten

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: Typisch Amerikaans!

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA verhaalt dit boek gebeurtenissen en feiten die gemeenschappelijk zijn voor alle staten. De migratie naar Amerika, Indiaanse culturen, New France, de French-Indian War, de 13 originele Kolonies, de Louisiana Purchase, de Burgeroorlog, Amerikaanse territoriale expansie, Amerikaanse feestdagen, de Amerikaanse vlag, en eigenaardige oude wetten. Het boek is geïllustreerd met meer dan 70 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Frans Louisiana

The Louisiana Purchase betreft een enorm territorium in Noord Amerika, dat in 1803 door de Verenigde Staten werd gekocht van Frankrijk. Ongeveer twee miljoen km2 in oppervlakte, omvatte dit het huidige Arkansas, Missouri, Iowa, het gedeelte van Minnesota ten westen van de Mississippi, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Oklahoma, bijna heel Kansas, de gedeelten van Montana, Wyoming en Colorado ten oosten van de Rocky Mountains, en het gedeelte van Louisiana ten westen van de Mississippi, inbegrepen de stad New Orleans.

De enorme provincie Louisiana werd gekoloniseerd door de Fransen in het begin van de 18de eeuw. Tussen 1689 en 1763 werd de economische rivaliteit over de uiterst lucratieve pelshandel de aanleiding tot een serie oorlogen tussen Frankrijk en Groot-Brittannië, die uitmondde in de French and Indian War (1754-1763), die eveneens in Europa werd uitgevochten als de Zevenjarige Oorlog (1756-1763).

In 1762 vroegen de Fransen Spanje om hulp, en gaven hen in ruil via een geheime overeenkomst al hun gebieden ten westen van de Mississippi en de stad New Orleans. In 1763 gaf Frankrijk zich over, en met het Verdrag van Parijs stond het al zijn gebieden ten oosten van de Mississippi, weer uitgezonderd New Orleans, af aan Groot-Brittannië.

In 1795 dwong keizer Napoleon I de Spanjaarden om heel dit gebied terug te geven, en in 1803 verkocht hij alle Franse bezittingen aan de verenigde Saten met de Louisiana Purchase.

Amerikaans - Franse onderhandelingen

In 1802 nam Napoleon twee maatregelen, die President Thomas Jefferson ongunstig vond voor de Amerikaanse belangen. Ten eerste werden Franse troepen naar New Orleans en Santo Domingo in Hispaniola gezonden (nu de Dominicaanse Republiek), om er een opstand te onderdrukken.

Vervolgens werd het Privilegie van Deposito ingetrokken. Dit was voordien toegekend aan Amerikaanse handelaars, om goederen vrij van belasting op te slagen in New Orleans (Nouvelle Orléans), in afwachting van hun verzending.

Jefferson stuurde daarop James Monroe naar Parijs om er de Amerikaanse ambassadeur Robert Livingston te helpen één van de volgende vier plannen te verwezenlijken ;

De aankoop van Oost- en West Florida en New Orleans.
De aankoop van New Orleans.
De aankoop van land aan de Mississippi rivier, om er een Amerikaanse haven te bouwen.
Het bekomen van eeuwigdurende rechten voor navigatie en opslag.

map van de Louisiana Purchase

De voorgaande onderhandelingen tussen Livingston en de Franse minister van Buitenlandse Zaken de Talleyrand-Périgord hadden niets opgeleverd. Intussen was echter de internationale situatie van Frankrijk sterk verslecht. Het Franse leger in Santo Domingo was zowat uitgeroeid door Gele Koorts en revolutionairen, en een nieuwe oorlog met Engeland scheen onafwendbaar. Dit zou meteen de bezetting van Louisiana door de Britten betekenen.

Napoleon trachtte het beste van een slechte situatie te maken, en gaf Talleyrand nieuwe instructies. Op 11 April 1803 presenteerde de Franse minister van Buitenlandse Zaken een nieuw voorstel aan Monroe en Livingston. Ofwel kocht de USA heel Louisiana, ofwel kregen ze helemaal niets!

Een Amerikaanse aankoop

Alhoewel ze hiervoor eigenlijk geen volmacht hadden, stemden ze enthousiast in met een onmiddellijke aankoop! In het begin van de maand mei werden de drie documenten (zorgvuldig gepredateerd op 30 April 1803...) over de verkoop van Louisiana aan de Verenigde Staten getekend. In één formidabele klap verdubbelde de landoppervlakte van de USA!

De prijs bedroeg 15 miljoen dollar, waarvan 11.250.000 $ onmiddellijk aan de Franse regering te betalen was. Het saldo van 3.750.000 $ was door de U.S. te betalen aan (sommige...) Franse burgers, voor delging van uitstaande Franse schulden.

Na de verkoop was President Jefferson toch een beetje ongerust over de grondwettelijkheid van de grondaankoop, die gebeurd was zonder toestemming van het Congres en zonder dat een amendement aan de Amerikaanse grondwet was toegevoegd. Hier werd nochtans (zoals steeds...) een fraaie politieke mouw aan gepast! Volgens de wet mocht de President eigenmachtig een verdrag afsluiten, en de Louisiana Purchase werd dus als een verdrag beschouwd, en tot wet geratificeerd door de senaat!

Het is de grootste landaankoop ooit van de Verenigde Staten!

** Lees ook : the French and Indian War | New France | de territoriale uitbreiding van de USA

~ ~ ~ ~