LA NOUVELLE FRANCE

Opkomst en ondergang van het Frans-Amerikaanse keizerrijk

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: Typisch Amerikaans!

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA verhaalt dit boek gebeurtenissen en feiten die gemeenschappelijk zijn voor alle staten. De migratie naar Amerika, Indiaanse culturen, New France, de French-Indian War, de 13 originele Kolonies, de Louisiana Purchase, de Burgeroorlog, Amerikaanse territoriale expansie, Amerikaanse feestdagen, de Amerikaanse vlag, en eigenaardige oude wetten. Het boek is geïllustreerd met meer dan 70 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Franse exploratie (1524 - 1603)

La Nouvelle France of New France is de naam van de gebieden in Noord-Amerika, die door Frankrijk gekoloniseerd werden tussen 1524 en 1763. In 1500 was Spanje het rijkste land van Europa geworden, dank zij de enorme goudvondsten in Zuid-Amerika. In zijn streven naar de heerschappij in Europa, zocht Frankrijk naar een mogelijkheid om deze fenomenale vondsten te evenaren.

In 1524 gelastte de Franse koning François I de ontdekkingsreiziger Giovanni da Verrazano om de Amerikaanse oostkust te verkennen. Deze gebruikte voor de eerste maal de naam "Nova Francia" of La Nouvelle France voor het gebied.

Franse handel

De Fransen stichtten geen echte kolonie in het gebied, maar het werd wel geleidelijk aan bevolkt, op tijdelijke basis. De zogenaamde "colonie-comptoir" diende uitsluitend voor de visvangst en de pelshandel. De bewoners leefden er slechts tijdelijk, en na het afsluiten van hun handel keerden ze terug naar Frankrijk.

In 1603 werd Louis Hébert de eerste Franse kolonist, die permanent in La Nouvelle France woonde. Frankrijk koloniseerde het gebied niet verder, aangezien het in Europa in verschillende oorlogen verwikkeld was. Slechts 70 jaar later werden opnieuw verkenners uitgestuurd, omdat de pelshandel snel een enorme bron van inkomsten werd!

Franse kolonisatie (1608 - 1650)

Franse kolonisatie 1608-1650

In 1608 werd "La Nouvelle France" verder gekoloniseerd, toen Samuel de Champlain een handelspost stichtte in de stad Québec, waar de Indianen hun pelzen konden ruilen.

Champlain sloot bondgenootschappen af met de Huron, de Algonquin en de Montagnais, en beloofde hen militaire steun tegen hun vijanden, de Iroquois. Zo begon een bittere en bijna 100 jaar lange strijd tussen de Fransen en de Iroquois.

La Nouvelle France groeide aanzienlijk in de rest van de 17de eeuw, van de Hudson Bay in het noorden tot de Golf van Mexico in het zuiden, en van de St Laurent rivier tot de Rocky Mountains in het westen.

De andere grootmachten zagen met lede ogen aan hoe Frankrijk actief was in bijna heel Noord-Amerika.

De pelshandel (1650 - 1670)

Na 1650 ontwikkelde de pelshandel zich zeer sterk, en meer dan de helft van de immigranten bleef achter in de kolonies, meestal rond Québec, Trois-Rivières, en Montréal. De kolonies Quebec en Montreal groeiden stevig uit, en door de controle over de St Laurent rivier konden ze tot diep in het binnenland handel drijven met de Indianen.

Ze geraakten nochtans verwikkeld in vele gevechten met de Iroquois over de controle van de lucratieve pelshandel. Deze schakelden bijna heel de Franse handel met de Huron Indianen uit! Aangezien de staatsinkomsten in gevaar kwamen, schafte Louis XIV in 1663 La Compagnie des 100 Associés af, en hij bracht La Nouvelle France terug onder de hoede (en in de portemonnee...) van de Franse kroon. Hij zond troepen om de Iroquois te bestrijden, en stelde een lokale regeringsvorm in.

Frans - Engelse rivaliteit (1670 - 1713)

In 1670 wou Engeland ook zijn deel van de (pelshandel)-koek, en koning Charles II verleende aan de Hudson's Bay Company een handelsmonopolie voor heel het gebied rond de Hudson Bay, ongeacht of het gebied door enig ander land werd opgeëist.

Hudson's Bay CompanyIn feite waren het twee Franse edelen, Médard Chouart des Groseillers en Pierre-Esprit Radisson, die dit briljante idee hadden gehad! Maar de Franse koning Louis XIV weigerde hen te steunen, aangezien de Franse staatskas op de rand van het bankroet stond, en dat alle fondsen broodnodig waren voor de komende Frans-Hollandse oorlog.

Zij contacteerden daarop prins Rupert, een neef van de Engelse koning Charles II, en deze bekwam uiteindelijk diens steun. Het gebied werd Rupert's Land genoemd en het werd verder verkend door de Hudson's Bay Company.

Tevens begon Engeland de Irokezen op te ruien tegen de Fransen. Om zijn quasi monopolie op de pelshandel veilig te stellen, begon Frankrijk een serie forten te bouwen naar het westen toe. Gedurende 30 jaar werd er stevig gevochten tussen Fransen en Iroquois, maar in 1701 werd er eindelijk een vredesverdrag ondertekend.

Nadien begonnen de gevechten met Engeland om de controle over Québec, dat van strategisch belang was voor de pelshandel. Queen Anne's War (1702-1713) eindigde met het Verdrag van Utrecht, waarbij grote gebieden aan Engeland werden afgestaan; het Hudson's Bay gebied, Newfoundland en Acadia (huidig Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island en delen van Québec en New England).

La Nouvelle France in 1712

La Nouvelle France in 1712

Op zijn hoogtepunt in 1712, strekte het gebied van La Nouvelle France zich uit van Newfoundland tot Lake Superior, en van de Hudsonbaai tot aan de Golf van Mexico.

Het omvatte vijf kolonies, elk met een eigen bestuur.

Canada : grotendeels de huidige provincies Québec en Ontario

Acadie : ook genaamd la Nouvelle Écosse, met huidig Nova Scotia, New Brunswick, het oosten van Québec, en het grootste deel van New England

Terre Neuve : huidig Newfoundland

La Baie d'Hudson : Hudson's bay

La Louisiane : het hele stroomgebied van de Mississippi

De French and Indian War (1754 - 1763)

Tot 1750 bleef het relatief kalm, en La Nouvelle France ontwikkelde zich verder, alhoewel er weinig nieuwe kolonisten bij kwamen. In Frankrijk zelf was er meer dan genoeg landbouwgrond, en het land had veel soldaten nodig om zijn Europese oorlogen te voeren.

In 1754 droomde Engeland opnieuw van zijn British Empire, en het begon aan de French and Indian War (1754-1763). In 1759 eindigde deze oorlog met de val van Québec en de capitulatie van Montréal.

In 1760 controleerden de Engelsen heel La Nouvelle France. In 1763 stond Frankrijk met het Verdrag van Parijs "La Nouvelle France" af aan Groot-Brittannië, dat er een nieuwe Britse (en protestantse) kolonie wilde van maken.

New France 1763

~ ~ ~ ~