DE MIGRATIE NAAR AMERIKA, EN OUDE INDIAANSE CULTUREN

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: Typisch Amerikaans!

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA verhaalt dit boek gebeurtenissen en feiten die gemeenschappelijk zijn voor alle staten. De migratie naar Amerika, Indiaanse culturen, New France, de French-Indian War, de 13 originele Kolonies, de Louisiana Purchase, de Burgeroorlog, Amerikaanse territoriale expansie, Amerikaanse feestdagen, de Amerikaanse vlag, en eigenaardige oude wetten. Het boek is geïllustreerd met meer dan 70 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

De migratie naar Amerika

Er wordt aangenomen dat de out-of-Africa emigratie van Homo Sapiens zo'n 200.000 jaar geleden plaats vond. Ongeveer 50 tot 70.000 jaar geleden, tijdens de volgende ijstijd, migreerde Homo Sapiens oostwaarts naar Korea en China, en westwaarts naar Europa. Ook andere continenten werden bevolkt, zoals Australië en Japan, en zelfs afgelegen eilanden zoals Hawaii, het Paaseiland, Madagaskar en Nieuw-Zeeland.Ze volgden hun voedsel, de dieren, die wegtrokken naar een beter klimaat.

Door de koude was het niveau van de oceaan aanzienlijk gedaald, en tussen Rusland en Amerika ontstond een doorgang die Beringia werd genoemd.

Tussen de 40.000 en 18.000 jaar geleden staken verschillende nomadische groepen de gletsjers van de bevroren Beringstraat over naar noord-Amerika, en onderzoek van DNA en mitochondria suggereert dat deze groep op dat ogenblik uit niet meer dan 20 personen bestond! Van daaruit verspreidden zij zich over beide Amerika's.

Indiaanse Amerikanen

Lang werd aangenomen dat de Clovis- cultuur, zo genoemd naar de eerste archeologische vondsten rond 1930 in de buurt van Clovis, New Mexico, de eerste menselijke verschijning in Noord-Amerika vertegenwoordigde.

Nochtans dateren archeologische vondsten in Pennsylvania, Oregon en Texas van vóór de Clovis- cultuur, en meer recente vondsten in de buurt van Austin, Texas bevestigen dat er een pre-Clovis cultuur bestond, die minstens 17.000 jaar terug gaat.

Er wordt nu verondersteld dat meerdere groepen de Beringstraat kunnen hebben overgestoken gedurende de laatste ijstijd, in een tijdspanne tussen 40.000 en 18.000 jaar geleden. Nochtans is nog geen verdere informatie bekend over de aard van deze pre-Clovis Paleo-indianen.

Zij werden rond 11000 v.Chr. opgevolgd door de Clovis-cultuur, die duurde tot ongeveer 8000 v.Chr. Deze cultuur werd op zijn beurt opgevolgd door de Archaïsche cultuur, die duurde tot 2500 v.Chr.

Later verscheen de Adena cultuur, soms ten onrechte ook de Woodland cultuur genoemd, (1000 tot 200 v.Chr), gevolgd door de Hopewell traditie of de Hopewell Exchange (200 v.Chr. tot 500 AD). De laatste was echter geen cultuur, maar eerder een geheel van handelsroutes.

De Woodland periode overspant niet minder dan 2.000 jaar tussen 1000 v.Chr. en 1000 AD, en wordt gekenmerkt door een langzame maar voortdurende evolutie in gereedschappen, ambachten en woonsten. De boog en pijl verschenen slechts aan het einde van deze periode.

De Mississippi cultuur van de Mound Builders was laatst (ca. 800-1500). In tegenstelling met hun naam was het aanleggen van aarden heuvels voor begrafenissen of residentiële en ceremoniële doeleinden niet enkel beperkt was tot de Mississippi cultuur. Zulke heuvels werden namelijk gedurende een zeer lange periode aangelegd tussen 3000 v.Chr. en 1500 AD.

~ ~ ~ ~