DE AMERIKAANSE VLAG, en zijn evolutie

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: Typisch Amerikaans!

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA verhaalt dit boek gebeurtenissen en feiten die gemeenschappelijk zijn voor alle staten. De migratie naar Amerika, Indiaanse culturen, New France, de French-Indian War, de 13 originele Kolonies, de Louisiana Purchase, de Burgeroorlog, Amerikaanse territoriale expansie, Amerikaanse feestdagen, de Amerikaanse vlag, en eigenaardige oude wetten. Het boek is geïllustreerd met meer dan 70 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

De geschiedenis van de Amerikaanse vlag

Amerikanen zijn zeer gehecht aan het symbool van hun eenheid, de Amerikaanse vlag. Bij alle mogelijke gebeurtenissen wordt deze zowel door de lokale administraties als door de burgers trots ten toon gespreid, en bij alle rampen wordt ze ook nationaal halfstok gehangen, zoals bv. bij de ramp met de Shuttle.

Er waren reeds 28 officiële versies van de Amerikaanse vlag. De huidige vlag heeft 50 sterren en 13 stepen, maar doorheen de Amerikaanse geschiedenis is ze dikwijls van uitzicht veranderd.

  strepen sterren gebruikt duur
         
1 13 Grand Union 1775–1777 1½ jaar
2 13 13 sterren 1777–1795  18 jaar
3 *15* 15 sterren 1795–1818  23 jaar
4 13 20 sterren 1818–1819  1 jaar
5 13 21 sterren 1819–1820  1 jaar
6 13 23 sterren 1820–1822  2 jaar
7 13 24 sterren 1822–1836 14 jaar
8 13 25 sterren 1836–1837  1 jaar
9 13 26 sterren 1837–1845  8 jaar
10 13 27 sterren 1845–1846  1 jaar
11 13 28 sterren 1846–1847  1 jaar
12 13 29 sterren 1847–1848  1 jaar
13 13 30 sterren 1848–1851  3 jaar
14 13 31 sterren 1851–1858  7 jaar
15 13 32 sterren 1858–1859  1 jaar
16 13 33 sterren 1859–1861  2 jaar
17 13 34 sterren 1861–1863  2 jaar
18 13 35 sterren 1863–1865  2 jaar
19 13 36 sterren 1865–1867  2 jaar
20 13 37 sterren 1867–1877  10 jaar
21 13 38 sterren 1877–1890  13 jaar
22 13 43 sterren 1890–1891  1 jaar
23 13 44 sterren 1891–1896  5 jaar
24 13 45 sterren 1896–1908  12 jaar
25 13 46 sterren 1908–1912  4 jaar
26 13 48 sterren 1912–1959  47 jaar
27 13 49 sterren 1959–1960  1 jaar
28 13 US Vlag 1960–2011  50+ jaar

~ ~ ~ ~

De eerste Amerikaanse vlag

De eerste nationale vlag was de Grand Union Flag. Alhoewel ze nooit officiëel werd aangenomen, werd ze door George Washington gebruikt gedurende de Amerikaanse Revolutie. Haar design werd gebruikt voor de eerste officiële Amerikaanse vlag, de Betsy Ross vlag.

In 1777, na de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, legde het Congres de officiële vlag vast met 13 sterren voor de 13 originele staten en 13 afwisselend rode en witte strepen. De sterren staan op een blauwe achtergrond, die symbool staat voor de Unie. Deze kleuren zijn eveneens aanwezig in de Franse en de Engelse vlag.

De opstellers wensten de sterren in een cirkel te plaatsen, maar praktisch aangelegde naaisters vonden het veel gemakkelijker om deze sterren in rijen te plaatsen. En aldus geschiedde, want zoals elders in de wereld geldt ook hier "Ce que Femme veut, Dieu le veut"... Zelfs tot op heden kunnen persoonlijke versies van de vlag nog steeds afwijken van de officële versie.

Grand Union flag vlag met 13 sterren
Grand Union flag
13 sterren

~ ~ ~ ~

Periode 1795-1848

Na de toetreding van Vermont en Kentucky in 1791 en 1792 stelde het Congres in 1794 een nieuwe vlag op met 15 sterren en 15 strepen. Alhoewel er nadien nog 5 staten toetraden (Tennessee, Ohio, Louisiana, Indiana en Mississippi), weigerde het Congres tot in 1818 de vlag nog officieel te veranderen. De burgers lapten dit verbod natuurlijk aan hun laars en zetten er naar eigen goeddunken sterren en strepen bij...

In 1818 bogen de politiekers zich maanden lang terug over dit prangend vraagstuk. Zo werd er oeverloos gezwamd over een terugkeer naar de eerste versie, anderen wilden één ster en één streep per staat, en nog anderen wensten dan weer een heel nieuwe vlag. Uiteindelijk werd er toch een compromis bereikt, met op elke 4 Juli één ster per oude of nieuwe staat, maar nog steeds slechts 13 strepen in totaal. Na zulke uitputtende beslissingen rustte het Congres voor de volgende 30 jaar...

~ ~ ~ ~

Periode 1848-1865 : Noord en Zuid

In 1850 waren er 15 vrije en 15 slaven-staten in de Unie. Nochtans bracht de kwestie van de slavernij zulk een vlammende retoriek teweeg en geraakten de noordelijke politiekers zodanig opgehitst, dat er vlaggen werden uitgebracht met enkel de vrije staten... Daar stonden dan slechts 16, 17 of 18 sterren op. De zuidelijken riposteerden natuurlijk onmiddellijk met hun eigen versie van de Amerikaanse vlag, met slechts 15 sterren.

In 1861, toen het fatale schot werd gelost dat het sein was voor de Amerikaanse Burgeroorlog, droeg de officiële vlag boven Fort Sumter 33 sterren. In het begin van de oorlog waren de vlaggen van beide kampen bijna gelijk, zij het dat de noordelijke vlag 35 sterren had, en de zuidelijke eerst 7 en nadien 13 sterren. Maar de zuidelijke vlag telde slechts 3 strepen in plaats van 13.

Om vergissingen te vermijden veranderden de zuidelijken hun vlag naar the Southern Cross, die hun gevechtsvlag was. Tijdens de oorlog waren verschillende vlaggen niet uit de lucht, en elk regiment, cavalerie, hoofdkwartier, natie en wat dan ook had wel ergens een ander idee over zijn vlag...

Confederate flag
the Southern Cross flag
Confederate flag
the Southern Cross

~ ~ ~ ~

Periode 1865-1912

Tussen het einde van de Burgeroorlog in 1865 en het jaar 1876 werden slechts 3 nieuwe staten opgericht, Nevada, Nebraska en Colorado. Nadien duurde het tot in 1889 eer er weer nieuwelingen bijkwamen, met 7 staten in de Plains en de Rockies. Het ging nu zodanig snel dat de vlaggenmakers zelfs bij benadering niet meer wisten hoeveel sterren er nu eigenlijk nog op de vlag moesten staan...

In 1907 trad Oklahoma toe, in 1912 gevolgd door New Mexico en Arizona. In hetzelfde jaar verschenen twee presidentiële orders met het bevel om alle vlaggen op dezelfde manier voor te stellen, met de sterren in rijen. Voordien was immers alles toegelaten, in ster-vorm, in woorden, in jaartallen en wat nog meer...

vlag met 36 sterren vlag met 50 sterren
36 sterren
50 sterren

~ ~ ~ ~

Animated GIF : De evolutie van de Amerikaanse vlag

De evolutie van de Amerikaanse vlag

~ ~ ~ ~