DE CAMPAGNE VAN VICKSBURG

Een belangrijk militair offensief tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: South East

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek de staten Alabama, Kentucky, Mississippi, en Tennessee. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 100 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

 

Vicksburg

De Campagne van Vicksburg was een belangrijk militair offensief in de Amerikaanse Burgeroorlog, dat eindigde met de val van Vicksburg op 4 Juli 1863.

Het gebied rond Vicksburg was van strategisch belang voor zowel Noord als Zuid, vermits de stad gelegen is op een oostelijke heuvel aan de Mississippi rivier. Voor het Zuiden betekende de controle over de stad en de rivier een onbeperkte aanvoer van soldaten en voorraden. Voor het Noorden (de Unie) was de verovering van de stad belangrijk, want het zou een wig drijven tussen Texas, Arkansas en Louisiana, en de rest van de Confederatie. Deze was van deze staten afhankelijk voor het verschaffen van nieuwe soldaten en verse voorraden.

In het begin van de oorlog had de Confederatie forten gebouwd op strategische punten. Gaandeweg werden deze echter veroverd door de Unie, van Illinois in het noorden tot aan de Golf van Mexico in het zuiden. In 1862 bleven enkel nog Vicksburg en Port Hudson over als laatste zuidelijke forten.

De campagne van Vicksburg

Teneinde ook deze laatste steunpunten te veroveren, zette de Unie een grootscheepse militaire campagne op. Generaal Ulysses S. Grant voerde het bevel over de troepen van de Unie met 70.000 soldaten, en Generaal John C. Pemberton had een troepenmacht van 40,000 soldaten voor de Confederatie.

map van de slag om VicksburgBeiden hadden precies dezelfde opdracht ; deze stad te controleren, tegen elke prijs!

Verschillende pogingen van de Unie om Vicksburg in te nemen, liepen spaak op de zuidelijke goed ingegraven stellingen. Tenslotte slaagde Grant er in om de stad vanuit het oosten te belegeren, en hij begon een lange uitputtingsslag met de ondersteuning van zware artillerie, wat zes weken duurde.

Kanonneerboten van de Unie schoten meer dan 22.000 granaten in de stad, en het artillerievuur van het leger was nog zwaarder!

De bevolking van de stad en de troepen hadden weinig of geen voedsel meer, en na zes weken belegering was effect hiervan duidelijk te zien aan de Zuidelijke soldaten.

Tegen het einde van juni waren de helft van hen ziek of in het ziekenhuis. Scheurbuik, malaria, dysenterie, diarree en andere ziekten stelden de meesten buiten gevecht.

Naarmate de belegering vorderde, waren er steeds minder paarden, muilezels en zelfs honden te vinden in Vicksburg... Op het einde werd zelfs schoenleder gegeten als laatste redmiddel!

Deze slag kostte aan 20.000 soldaten het leven, en 30.000 zuidelijke soldaten werden gevangen genomen. Generaal Grant wilde echter niet opgezadeld worden met zo veel uitgehongerde soldaten, en de meeste van hen werden op erewoord vrijgelaten.

De val van Vicksburg, vijf dagen later gevolgd door deze van Port Hudson, maakte heel de streek rond de Mississippi toegankelijk voor de Unie. Anderzijds was de wrok tegen de Unie zo groot, dat het bijna 100 jaar duurde, vooraleer deze stad weer de traditionele Fourth of July wilde vieren!

~ ~ ~ ~