WALMART, de grootste detailhandelaar ter wereld !

~ ~ ~ ~

Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek View America: South West

In de serie reisverhalen VIEW AMERICA beschrijft dit boek de staten Arkansas, Louisiana, Oklahoma en Texas. Elke staat wordt beschreven met een korte historische achtergrond en zijn belangrijkste bijzonderheden, landschappen en toeristische attracties.

Het is geen traditioneel reisverhaal, maar een niet-commerciële en min of meer objectieve chroniek van een diepgaande exploratie van deze staten. Mijn boek beschrijft geen logies, restaurants of entertainment, behalve wanneer deze deel uitmaken van het verhaal. Het is geïllustreerd met meer dan 100 full-sized foto's.

~ ~ ~ ~

Sam Walton

In 1945 opende Sam Walton (1918 - 1992) een franchise-winkel van de groep Ben Franklin in Newport, Arkansas. Hij verhuisde nadien naar Bentonville en in 1950 opende hij een volgende Ben Franklin franchise, die hij "the Walton - 5 & 10 cents" noemde. In 1959 beheerde hij samen met zijn broer "Bud" Walton 9 winkels en in 1962 waren dat reeds 15 "Walton 5 & 10s".

Hij was overtuigd van het succes van een doorlopende discount-formule en trok naar de directie van de Ben Franklin Company om hen betere aankoopvoorwaarden te vragen, gezien zijn 15 winkels. Hij legde hen tevens een voorstel voor om samen grote discount stores te bouwen nabij iets grotere stadjes. Zijn voorstel werd echter weggelachen en hij kreeg geen betere voorwaarden. Waarschijnlijk hebben ze hiervoor intussen hun vingernagels reeds afgebeten tot aan hun ellebogen...

Walmart in Bentonville 1

Walmart cash register 2

Wal-Mart Discount

In 1962 opende hij samen met zijn broer James “Bud” Walton hun eigen winkel, de Wal-Mart Discount City, in Rogers, Arkansas. In 1969 bezaten ze reeds 18 Wal-Mart Discount City stores (nu gewoon Walmarts genoemd), naast de oorspronkelijke 15 Ben Franklin winkels en Sam Walton stichtte het nieuwe bedrijf Walmart Stores, Inc. Een jaar later opende het zijn eerste distributiecentrum in Bentonville, en vestigde er tevens zijn hoofdkwartier.

In 1970 kwam Walmart op de beurs. Wie toen 100 aandelen had gekocht aan 16.75 $ per stuk, zou nu voor deze 100 aandelen maar liefst 12,2 miljoen dollar ontvangen!

Doordat Walmart zijn eigen opslag beheerde, kon het bedrijf grote voorraden aankopen en derhalve lagere prijzen bedingen. Er kwam een zeer vooruitstrevend beheer van voorraden en verdeling door toepassing van de meest recente informatica, en nieuwe winkels werden steeds in de nabijheid van een distributiecentrum gebouwd.

De filosofie van Sam Walton was een ruim gamma artikelen aan te bieden aan zeer lage prijzen. Publiciteitskosten werden zeer on-Amerikaans laag gehouden en er werden voortdurend nieuwe winkels geopend in kleinere stadjes, waar de bewoners niet echt veel keuze hadden.

Het succes in deze stadjes leidde wel tot een zware kritiek op het concern, doordat het de plaatselijke middenstand volledig ondergroef. Nochtans slaagde het bedrijf er in zijn imago te verkopen als een vriendelijke en lokale winkel.

Sam Walton legde al zijn medewerkers steeds streng op uiterst vriendelijk en behulpzaam te zijn tegen de klant. Niet zelden worden men begroet bij het binnenkomen, en bij de minste aarzeling wordt de klant gevraagd of men hem kan helpen.

Walmart 3 Walmart 4

Verder legt Walmart steeds een lokale klemtoon, door ook lokale producten te verkopen. De keten is tevens vrij actief in de toekenning van studiebeurzen, waarbij minder vermogende maar beloftevolle jongeren financieel gesteund worden in hun dure studiekosten. Verder houden de winkels regelmatig inzamelingen voor liefdadigheid en treden als sponsor op voor lokale gebeurtenissen.

In de jaren 1990 werd de Walmart groep zó invloedrijk, dat hij begon te wegen op de publieke opinie. Nadat de platenmaatschappijen een sticker kleefden op platen met een potentieel aanstootgevende tekst, weigerde Walmart nog deze platen te verkopen. Sedertdien brengen de platenmaatschappijen ook "gekuiste" versies uit van zulke platen... Walmart heeft immers een enorme invloed in de platenwereld, aangezien zowat 10% van alle platen in de USA verkocht worden in een Walmart.

In 1996 werkte het bedrijf samen met de DEA (Drug Enforcement Administration) om de verkoop te verhinderen van vrije substanties, waarmee methamphetamine kan gemaakt worden. Vele Amerikanen juichten deze stap toe, maar anderen stellen dat het niet aan een commercieel bedrijf toekomt om morele waarden op te leggen.

Sam's Club en Supercenter

In 1983 introduceerde Walmart zijn "Sam’s Wholesale Clubs discount membership warehouse stores", later beter bekend onder de eenvoudige naam Sam’s Clubs. In 1987 bracht het bedrijf de "Hypermart USA" winkels uit, samen met Cullum Companies, een keten van supermarkten uit Dallas, Texas.

Walmart 5Deze Hypermarts verenigden groenten en grootwaren-huizen met restaurants, banken, video verhuur en andere zaken, allen in hetzelfde gebouw gelegen. Een jaar later werden deze Hypermarts echter reeds omgedoopt naar Walmart Supercenters.

In 1988 trok Sam Walton zich terug als CEO van Walmart. Hij werd opgevolgd door David Glass, de man die de uitzonderlijk winstgevende automatisering van de voorraad en distributie had georganiseerd in de jaren 1970 en '80.

In 1990 werd de eerste Bud’s Discount City winkel opgericht in Franklin, Tennessee en kocht het bedrijf de McLane Company, een nationale verdeler van groeten en fruit, waarbij ze meteen meer dan 50 bijkomende distributie-centra verworven!

In 1991 kocht het de Wholesale Club, Inc. en bracht diens 28 grootwarenhuizen onder in zijn netwerk van Sam's Clubs. Hetzelfde jaar sloot Walmart een overeenkomst met CIFRA, de grootste Mexicaanse keten van grootwarenhuizen en vestigde verscheidene Walmarts en Sam’s Clubs in Mexico.

In 1992 overleed Sam Walton aan beenderkanker. In 1993 kocht Walmart 99 winkels van zijn (zieltogende) concurrent K-Mart en verder breidde het bedrijf zich ook internationaal uit naar Canada, Brazilië, Argentinië, Indonesië, Duitsland en China. In 1994 kocht het bedrijf 122 Woolco grootwarenhuizen in Canada en bouwde ze om tot Walmarts.

Deze stormachtige groei blijft ononderbroken voortduren en in 2004 telde de groep 1.353 Walmart winkels, 1.713 Supercenters, 551 Sam's Clubs, 85 Neighborhood Markets, 1.603 internationale winkels en 110 distributiecentra in de Verenigde Staten.

Walmart heeft zijn eigen communicatiesatelliet, waarmee het een doorlopende verbinding heeft met al zijn centra, en er werken meer dan 1,5 miljoen mensen voor het bedrijf!

Video: kritiek

Gezien de onrustwekkende stijging van de Amerikaanse werkloosheid, en enige schandalen van slechte (Chinese) kwaliteit, is de kritiek op het aankoopbeleid van Walmart de laatste tijd echter sterk gestegen.

Maar het bedrijf blijft ontegensprekelijk de prijzenkampioen!

~ ~ ~ ~