DE AMERIKAANSE ZIEKTEVERZEKERING

een enorm prijskaartje...

~ ~ ~ ~

cover_fibro_nl
Dit is een uittreksel van mijn artikel, met kleine foto's. Je vind het volledige artikel met beschrijving en grote foto's in mijn e-boek Fibromyalgie, slechts de tip van de IJsberg ?

Fibromyalgie is een zeer ongewone ziekte, die nog niet goed begrepen wordt. Tientallen jaren onderzoek, een verbijsterende verzameling dokters, duizenden raadplegingen en een verbazingwekkende verscheidenheid aan diagnoses hebben zelfs geen glimp van een effectieve behandeling opgeleverd.
Deze studie verdiept zich in de ziekte, de medische procedures, de diagnose-methoden, verwante kondities, en de soms duistere werkingen van de medische industrie, en komt tot een aantal opmerkelijke bevindingen. Stevig gedocumenteerd en uitgebreide referenties, 136 blz

~ ~ ~ ~

Medische tests en kostprijs

De medische industrie heeft een lange geschiedenis van ketting-vormende consultaties van een huisarts naar een specialist, naar een volgende specialist, en van elke maal opnieuw alles hertesten, omdat zogezegd inmiddels nieuwe methoden of nieuwe technologie werden ontwikkeld, die al even zogezegd beter zouden presteren dan deze die gebruikt werden bij een vorig onderzoek.

Voorts betreft een teer punt de economische stimulus van vooral grotere medische instellingen, en wat dit meebrengt voor wat betreft medische testen en medische facturatie.

Het universeel neveneffect van zulk gedrag is de exploderende kostprijs van de gezondheidszorg. Het is niet ongewoon om (officieus) te horen dat het de policy van het ziekenhuis is om elke test van een voorgaande dokter opnieuw uit te voeren, of zelfs vroegere tests van dezelfde dokter, om zogezegd "elke verandering in de resultaten" na te gaan. Zulk "beleid" omzeilt overduidelijk het voor de hand liggende feit dat elke medische test slechts een momentopname is van een tijdelijke situatie.

In de Verenigde Staten voert men meer klinische tests uit dan in enig ander land. In 2010 waren er 100 MRI-tests en 265 CT-tests per 1.000 mensen, of twee maal meer dan in andere landen. Er zijn meer tonsillectomieën en knieprothesen dan in enig ander land, en het heeft meer keizersneden en coronaire bypass procedures dan in de meeste andere landen. Deze procedures en het gebruik van dure diagnostische tests zijn allemaal onderworpen aan het advies van de arts over de vraag of zij wenselijk of nodig zijn of niet. Ziek zijn is big business!

De "mechaniek" van de Amerikaanse ziekteverzekering

cartoon van een dokterDe uitgaven op bijna elk gebied van de gezondheidszorg zijn hoger in de Verenigde Staten dan in andere landen. Zo gaat bijvoorbeeld bijna 900 dollar per persoon en per jaar op aan administratieve kosten. Dit is veel hoger dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar dit 300 dollar per persoon kost. Een andere reden voor de hogere kosten is dat de Verenigde Staten zeer traag is geweest om moderne communicatietechnologie toe te passen om de administratie te verbeteren en om te bezuinigen op verspilling.

Slechts een paar voorbeelden. Een gewone aspirine kost gemiddeld ongeveer 5 dollar in een ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen van New Jersey werd de dagprijs verhoogd tot meer dan 5.000 dollar per dag. Een blindedarmoperatie, een gewone en ongecompliceerde procedure, kost in Californië gemiddeld 18.000 dollar, het tweedaagse verblijf in het ziekenhuis inbegrepen. De behandeling van een hartaanval kost gemiddeld 21.665 dollar, longontsteking is goed voor 9.642 dollar en een geboorte kost 1.344 dollar...

Een coronaire bypass kost 50% meer dan in Canada, Australië en Frankrijk, en 100% meer dan in Duitsland. Heup- en knieprothesen zijn duurder dan in enig ander land, net zoals PTCA (coronaire angioplastiek).

Waarom precies deze prijzen hoger zijn in de Verenigde Staten is moeilijk te zeggen, maar twee zaken vallen meteen op. Het inkomen van Amerikaanse dokters is hoger dan in andere landen, en de Verenigde Staten gebruiken veel duurdere diagnostische procedures. Ziek zijn is natuurlijk Big Business!...

"Creatieve" rekeningen

Het bedrag van hospitaal-facturen steeg in de eerste zes maanden van 2003 met niet minder dan 7,6 %. Outpatient Care, waarbij de patiënt minder dan 24 uur in een hospitaal verblijft, steeg in dezelfde periode zelfs met 13 %.

De ziekenhuizen reageren met een totaal ondoorzichtelijke facturatie, zodat de ingrepen zelf ogenschijnlijk redelijk geprijsd blijven, maar de boterham gespijsd wordt met een brede waaier van bijkomende kosten. Zulk een strategie is niet nieuw, en men kan ze best vergelijken met de tariefprijzen van een nieuwe wagen en zijn bijkomende opties...

cartoon van pillen en geldSlechts weinig patiënten betalen de volle prijs, want verzekeraars krijgen kortingen, en Medicare legt een richtprijs vast voor de terugbetaling van de ingreep. Daarom brengen ziekenhuizen "bijkomende kosten" in rekening, teneinde daarmee het uiteindelijke bedrag van hun factuur te kunnen verhogen.

Deze bijkomende kosten hebben alle verband met de werkelijke kostprijs verloren. Sommige ziekenhuizen verhogen hun "bijkomende kosten" jaarlijks met 20 tot 30 %, aangezien er toch geen enkele controle is en ze deze naar eigen goeddunken kunnen aanpassen. In 1993 lagen de gefactureerde bedragen voor "bijkomende kosten" gemiddeld 159 % hoger dan de werkelijke kostprijs.

Tien jaar later is dit percentage lachwekkend gestegen tot gemiddeld 211 %, en in California, Florida en Nevada bedraagt dit zelfs 300 %... De meeste verzekeraars krijgen kortingen op deze "bijkomende kosten", en Medicare betaalt er slechts een fractie van. Wat wil zeggen dat ze voornamelijk worden afgewenteld op de individuele patiënt.

Blijkbaar werd het bekende militaire gezegde "Leave no man behind" (laat geen enkele man achter) in de medische sectoe gemakshalve veranderd in "Leave no single buck behind" (laat toch geen enkele dollar achter)...

Immense Verspilling

De jaarlijkse omzet van de ziekenhuis-industrie bedraagt meer dan één biljoen dollar, en dus wordt het spel op alle vlakken keihard gespeeld. Een recent rapport van het Institute of Medicine (6 Sept 2012) stelt dat de immense verspilling in de gezondheidszorg broodnodige middelen afleidt van elders. De commissie raamt dat alleen al in 2009 een ongelooflijke 765 miljard dollar werd verkwist in onnodige uitgaven voor gezondheidszorg,. Deze cijfers zijn verbijsterend.

Hoe dit allemaal zal uitdraaien weet niemand, maar zoals gewoonlijk zal de individuele verzekerde het onderspit delven. Volgens de wet kunnen ziekenhuizen namelijk onbetaalde rekeningen van de verzekeraar rechtstreeks laten innen bij de individuele verzekerde, zelfs alhoewel hij wel degelijk verzekerd is!

Video : Cutting Health Care Costs

~ ~ ~ ~