RECREATIONAL VEHICLE - Deel 3

Uitrusting en papierwerk

~ ~ ~ ~

deel 1 reizen en exploratie
deel 2 soorten recreational vehicles
deel 3 uitrusting en papierwerk

~ ~ ~ ~

Hoe begint men aan zo'n onderneming ?

Om het hele project op de sporen te krijgen, is er wel wat organisatie en een goede planning vereist, alsmede veel tijd en verschillende verplaatsingen. Zeker voor een buitenlander is de juiste volgorde van de stappen zeer belangrijk, zoniet botst men onderweg op zulk een muur van administratieve bureaucratie, dat men er uiteindelijk ontmoedigd de brui wil aan geven...

De aankoop van Uw Recreational Vehicle omhelst de beste keuze maken in merk, model en vloerplan, de bijkomende uitrusting, de aankoop zelf, de levering en de betaling. Nadien komt de huisraad aan de beurt, en moet men vertrouwd geraken met de nieuwe RV.

Dan is het tijd voor meer papierwerk met administratie, verzekering, registratie, domiciliatie, en een Amerikaans rijbewijs. Vervolgens zoekt men naar andere diensten zoals een bankrekening, kredietkaart, cell phone, verzekering, Emergency Road Assistance, Mail Forwarding, en eventueel een aansluiting voor satelliet TV en een ISP voor e-mail.

Tenslotte zoekt men alle nodige reisdocumentatie op en stelt een planning op. En dan blijft er U enkel over het stuur te nemen en op exploratie te vertrekken !...

Bijkomende uitrusting

Diverse stukken uitrusting kunnen uw verblijf en uw reizen veel gemakkelijker maken. Het opsturen van huisraad vanuit Europa is duur en onpractisch. Op het vliegtuig meenemen is al evenmin gemakkelijk, gezien de gewichtsbeperking op internationale vluchten. Verder kost het transport vanuit Europa veel meer dan gewoon ter plaatse nieuw kopen.

cartoon "shopping"Voor elektrische toestellen dient men er rekening mee te houden dat er een verschil is tussen de Amerikaanse 110 Volt en de Europese 240 Volt, benevens het verschil tussen 50 en 60 Hz. In de alomtegenwoordige Walmarts kan men zowat alle huisraad kopen aan redelijke prijzen, zelfs indien de meeste stukken tegenwoordig "Made in China" zijn. Wat zeker is, is dat de Dame des Huizes haar hartje zal kunnen ophalen aan het "shoppen"...

Goede communicaties zijn zeer belangrijk. Een cell phone, de Amerikaanse tegenhanger van de Europese GSM, is onontbeerlijk. Verizon en ATT hebben de grootste netwerken, en bestrijken bijna heel het grondgebied. Het is als buitenlander wel een uitdaging om een cell phone te bekomen, vermits de bedrijven steevast het Social Security nummer vragen als identificatie, en dit is een puur Amerikaanse aangelegenheid. Een moderne cell phone laat U toe om Uw laptop aan te sluiten, zodat e-mail en Internet kunnen ontvangen worden, zelfs al is het wat trager... Een digitale Fax service is eveneens mogelijk.

Naast deze cell phone zoekt men best een zogenaamde Phone Card, die toelaat om long-distance en internationale verbindingen te bekomen aan merkelijk goedkopere tarieven dan de normale carrier. Een laptop computer is een onontbeerlijk stuk gereedschap, al was het maar om een dagboek bij te houden, e-mail te verzenden en te ontvangen, reisroutes uit te stippelen en de financies in het oog te houden... Een goede ISP zal een zo uitgebreid mogelijke keuze aan lokale inbelnummers opleveren, wat belangrijk is, aangezien lokale gesprekken doorgaans kosteloos zijn. Tenslotte is een GPS (Global Positioning System) een ander onmisbaar werktuig, om comfortabel volledig onbekend terrein te verkennen - en omveilig terug te keren... Kies het grootst mogelijke scherm !

Zowat elke campground omvat een publieke telefoon, wasplaats, sanitair en doorgaans zelfs een winkeltje voor kleine aankopen.

Papierwerk

Het is merkwaardig hoe ingewikkeld de bureaucratie soms kan zijn voor een Europeaan, om iets te bekomen dat de Amerikaan voor vanzelfsprekend houdt... Paspoort, visum, rijbewijs, registratie van het voertuig, bankrekening, credit card, cell phone, verzekering, Emergency Road Assistance, Mail Forwarding...

Paspoort en Visum

N.B. : Sinds de aanslag van 11 september 2001 werden de administratieve formaliteiten sterk veranderd. Deze inlichtingen kunnen achterhaald zijn en het is onontbeerlijk om de Ambassade te contacteren voor de courante procedures. Men dient over een geldig paspoort te beschikken. Voor een verblijf van minder dan 90 dagen heeft men geen visum nodig, voor een langer verblijf dient men een toeristisch visum B1/B2 aan te vragen bij de Amerikaanse Ambassade. Men brengt best tevens een bankuittreksel mee, als bewijs van voldoende financiëel vermogen om niet ten laste van de Amerikaanse staat te kunnen vallen. Een uittreksel van onroerende voorheffing kan het bewijs leveren van het bezit van een eigen woning. De Immigration ambtenaar heeft namelijk als OPDRACHT er van uit te gaan dat elke bezoeker zal trachten zich definitief in de Verenigde Staten te vestigen !

Rijbewijs, verzekering en registratie

Met een geldig internationaal rijbewijs kan men alle gewone voertuigen of huurwagens besturen. Indien men een Recreational Vehicle aankoopt, dient men dit te laten registreren en Amerikaanse platen aanvragen. Deze formaliteiten lopen voor een buitenlander niet van een leien dakje. Elke staat beslist in deze materie namelijk soeverein en heeft zijn eigen wetgeving. Een beetje huiswerk is dus onontbeerlijk.

cartoon papierwerkSlechts enkele staten aanvaarden de registratie van een voertuig, indien de betrokkene geen Amerikaans staatsburger EN resident in deze staat is. Bovendien laten de Federale immigratiewetten geen permanente residentie van buitenlanders toe. De enige mogelijkheid voor een permanente residentie is de Green Card, die echter schier onbereikbaar is voor een niet-werkend persoon, die geen rechtstreekse familie heeft in de Verenigde Staten. Nochtans zijn er enkele staten die wel een RV registratie aanvaarden voor buitenlanders, en de nodige platen afleveren. Voor de administratieve kant kan men best beroep doen op gespecialiseerde bedrijven, die U heel wat papierwerk uit handen nemen voor een redelijke vergoeding. Men dient het bewijs te leveren van een degelijke en lokale verzekering.

Wanneer U Amerikaanse rijplaten bekomen hebt, dient U tevens een Amerikaans rijbewijs te bekomen ! Als buitenlander moet men een theoretisch en praktisch rij-examen afleggen (in het Engels). Dit rijbewijs is slechts geldig voor de duur, die de NIS-ambtenaar aangeeft bij het binnenkomen van het land. Het is derhalve nodig dit regelmatig te laten vernieuwen.

Een anecdote is door een Amerikaans rijbewijs te bekomen, de naam van de bestuurder automatisch op de lijst kan komen voor Jury Duty. Men kan dan opgeroepen worden om gedurende een maand of langer in een jury te zetelen ! Let wel, deze verplichting is geen lachertje, en men dient onmiddellijk deze oproep te beantwoorden, zoniet kan men zelfs in de gevangenis belanden ! Als buitenlander volstaat het aan de griffier op te geven dat men het ongeluk heeft geen Amerikaans staatsburger te zijn, hetgeen een zeer aanvaardbare verontschuldiging is...

Voor zowat alle formaliteiten wordt naar het Social Security nummer (SSN) gevraagd als identificatie. Als niet-werkend buitenlander kan men dit echter niet meer bekomen. Sommige administraties stellen een ITIN-nummer (International Tax Identification Number) het Social Security nummer kan vervangen. Niets is echter minder waar, en in de praktijk kan men met deze ITIN helemaal niets aanvangen, vermits geen enkel computer programma dit nummer herkent of aanvaardt...

Bank en credit card

Indien men voor een langere periode in de Verenigde Staten verblijft, is het gemakkelijk om over een bankrekening te beschikken. Het is echter niet gemakkelijk er een te bekomen... Geen enkele Amerikaanse bank heeft filialen in alle staten. Niet zoveel banken zijn er op gebrand om buitenlanders als klanten op te nemen, zelfs indien men reeds klant is bij hun Europese tak. De niet-zo-evidente reden hiervoor is dat de procedure om een rekening te openen voor een buitenlander vrij ingewikkeld en uitgebreid is, en dat de meeste bedienden gewoonweg niet niet de tijd en de moeite willen nemen...

Men kan dus best verschillende banken bezoeken in de staat van registratie, en daar zijn geluk beproeven. Eens men over een bankrekening beschikt, kan men een Amerikaanse Credit en Debit card aanvragen. Voor de opname van cash geld kan men overal terecht bij de talrijke ATM-machines (Automated Teller Machine).

Normaal zou een buitenlandse VISA kaart ook alle Amerikaanse aankopen moeten dekken, maar telefonische of Internet bestellingen worden vaak geweigerd. Er is opnieuw een zeer practische reden hiervoor. De geldigheid van het kaartnummer wordt automatisch gecontroleerd door het computer-programma van de handelaar, en dit kan onmiddellijk de kaarten van 300 miljoen Amerikanen nagaan, maar niet voor een buitenlandse kaart. Normaal zou de handelaar dan naar VISA moeten telefoneren voor een manuele confirmatie. Maar deze procedure neemt te veel tijd en energie in beslag, en derhalve wordt de bestelling gewoon geweigerd...

Road Assistance en Mail Forwarding

Een Emergency Road Assistance is ten zeerste aan te raden. Voor een zeer aanvaardbaar bedrag biedt deze dienst overal en altijd hulp, over de gehele USA en zelfs in Canada. Ze veranderen zelfs een lekke band voor U !

Zeker wanneer men voor een langere tijd op reis gaat, is het nodig waar en wanneer ook alle briefwisseling en fakturen tijdig te ontvangen. Dit kan een probleem vormen, indien men geen vast reisplan heeft en zelfs niet weet waar men zich de volgende week zal bevinden... Maar een Mail Forwarding Service komt hiervoor ter hulp. Ze bieden een vast post-adres aan, en alle briefwisseling wordt naar dit adres gericht. Wanneer mogelijk belt men dan naar de Mail Forwarder, en alle post wordt naar U doorgestuurd. Het systeem lijkt misschien een beetje omslachtig, maar het werkt uitstekend !

~ ~ ~ ~